IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-3(3) pentru cuvîntul-cheie "enoriași"
Omul în contextul relației cu divinitatea și biserica
Ciocanu-Cotorobai Maria
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-45-821-4.
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biserica din satul Malcoci, raionul Ialoveni cu Hramul „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril”
Tronciu Dorina
Valorificarea patrimoniului etnocultural
Editia 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-222-9.
Disponibil online 26 November, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-923
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prima Biserică din comuna Bubuieci cu Hramul „Adormirea Maicii Domnului”
Mihailov Manuel
Valorificarea patrimoniului etnocultural
Editia 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-222-9.
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-872
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-3 of 3