IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(97) pentru cuvîntul-cheie "concurenţă"
Competitive potential of the enterprises
Isachi Silvia-Elena
Romanian Academy, Center for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu”
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 18 November, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-2808
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experiența europeană în evaluarea abuzului de poziție dominantă
Țîbuleac (Vivdici) Ana
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 18 November, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-747
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza naturii și structurii concurenței pe piața creditelor din Republica Moldova
Belobrov Angela
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-77. Vizualizări-1122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condiţionalităţi ale progresului tehnico-ştiinţific în domeniul extractiv
Iliaş Nicolae, Radu Sorin Mihai, Andras Iosif, Offenberg Iulian
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-76. Vizualizări-999
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piaţa de energie din România în contextulpieţei unice europene
Miga-Papadopol Mioara, Cernat Marian
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II. 2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 January, 2018. Descarcări-52. Vizualizări-923
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii de creştere a competitivităţii economice interne
Gutium Tatiana
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-60. Vizualizări-1548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Новая философия в экономике: аспект морали в микроэкономике
Tauşanji Constantin
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficientizarea deciziilor manageriale prin implementarea analizei organizaţionale
Stihi Ludmila
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 2. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-75-635-8.
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-48. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul de utilizare a cunoștințelor: tratare sistemică
Babii Leonid
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 October, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-903
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategiile inovaţionale – factor indispensabil în asigurarea succesului organizaţional
Coban Marina
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 4. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-722-9.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marketingul – supus criticilor de ansamblu
Udrescu Mircea, Coderie Constantin
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-46. Vizualizări-669
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementarea pieţelor în Republica Moldova: situaţia existentă şi perspective
Guţuţui Veaceslav
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 14 September, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-628
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liberalizarea pieţelor şi sectoarelor economice în contextul acordului de asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană
Guţuţui Veaceslav
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 23 February, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-887
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avantajul concurenţial – factor determinant al competitivităţii firmei
Coban Marina, Căpăţînă Valentina
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-88. Vizualizări-1299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica de concurență a Republicii Moldova: aspecte teoretice
Guţu Emil
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 29 March, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oryzalin induced polyploids demonstrated superior morphology and enhanced levels of essential oil production in Melissa officinalis.
Gribincea Lilia
EU: Building links to Eastern Partnership Countries
Ediția 1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-175-46-3.
Disponibil online 4 January, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transportul rutier de pasageri ca obiect al activităţii de întreprinzător
Mihalache Iurie
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(3) / 2016 / ISSN 2345-1858 /ISSNe 2345-1890
Disponibil online 18 October, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-814
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea întreprinderii și protecția drepturilor consumatorilor
Cristafovici Profira, Şişcan Ecaterina
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 15 / 2020 / ISSN - /ISSNe 2537-6187
Disponibil online 18 April, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanisme de asigurare a integrităţii şi transparenţei în procesul de achiziţii publice
Mocanu Eleonora
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 5. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-75-791-1.
Disponibil online 29 January, 2021. Descarcări-70. Vizualizări-594
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea de antreprenoriat în cadrul serviciului stomatologic din R. Moldova în contextul managementului inovaţional
Nicov Irina
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 5. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-75-791-1.
Disponibil online 29 January, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 97