IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-7(7) pentru cuvîntul-cheie "marketing educaţional"
Impactul satisfacției studenților asupra competitivității instituției de învățământ superior economic
Şişcan Ecaterina1, Moldovan-Batranac Viorelia2
Economica
Nr. 1(127) / 2024 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 25 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conținutul și rolul suportului informațional în cadrul mixului de marketing din învățământul general
Casap Lucia
Economica
Nr. 3(105) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-257. Vizualizări-1646
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere praxiologice a marketingului educațional în instituțiile de învățământ preuniversitar
Covali Natalia, Cebanu Lilian
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI. 2022. Chişină. ISBN 978-9975-76-394-3.
Disponibil online 12 July, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul marketingului educațional în gestionarea crizei prelungite a invațamantului universitar și creșterea calității lui
Avornic Gheorghe, Gavriluţa Vadim, Trofimov Victoria
Moldoscopie
Nr. 2(97) / 2022 / ISSN 1812-2566 /ISSNe 2587-4063
Disponibil online 20 February, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile mixului de marketing în instituțiile de învățământ superior
Şişcan Ecaterina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(122) / 2019 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033
Disponibil online 1 September, 2019. Descarcări-172. Vizualizări-1114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marketingul educational – componentă indispensabilă a managementului strategic universitar în condiţiile noilor provocări
Paiu Mihai, Repida Tatiana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(79) / 2014 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 4 September, 2015. Descarcări-209. Vizualizări-1628
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea marketingului educaţional între ştiinţă şi artă
Tintiuc Tatiana
Vector European
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-86. Vizualizări-893
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-7 of 7