IBN
Close

24Publicaţii

194Descărcări

11887Vizualizări

Trofimov Victoria
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 19. Publicaţii la conferinţe din RM - 4. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 4

Analiza tendințelor moderne ale managementului în domeniul educației
Trofimov Victoria , Pintilei Nicoleta-Aura
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul I. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-255-9.
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Learning Resource Management from Investigating Intrinsic Motivation in Various Learning Environments
Railean Elena1 , Trofimov Victoria2 , Aktas Daiva3
1 The American University of Moldova,
2 University of European Political and Economic Studies “Constantin Stere”,
3 Vilniaus Kolegija University of Applied Sciences, Vilnius
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 14-a, Vol. 1191. 2020. Switzerland. ISBN 978-303049888-7.
Disponibil online 7 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocările societale ale globalizării și educației în condițiile digitalizării lumii moderne
Railean Elena1 , Trofimov Victoria2
1 Universitatea Americană din Moldova,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 2(89) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-39. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторое аспекты коммуникации как важнейшей составляющей эффективности современного бизнеса
Трофимов Виктория , Cutanina Natalia
Университет политических и экономических европейских знаний им. К. Стере
Moldoscopie
Nr. 3(90) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Abordări conceptuale privind implementarea managementului bazat pe proiecte
Trofimov Victoria , Maximiuc Ariadna-Cristina
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Vector European
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-32. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte manageriale de combatere a abandonului școlar prin dezvoltarea activității extracurriculare
Trofimov Victoria , Pintilei Nicoleta-Aura
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Vector European
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Analiza conceptului de proiect și importanța proiectelor în economia modernă
Trofimov Victoria , Crainic Galina
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE
2017. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-215-3.
Disponibil online 29 July, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turismul în calitate de factor de dezvoltre al relaţiilor internaţionale. Unele aspecte de analiză calitativă comparativă internaţională
Trofimov Victoria
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(15-16) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorile europene ale educaţiei şi multiculturalismului în suportul dezvoltării durabile. Contextul Republicii Moldova
Trofimov Victoria
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE
2017. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-215-3.
Disponibil online 30 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

International aspects of food security and its management issues
Moraru Simion , Trofimov Victoria , Liviţchi Oxana
Trade Co-operative University of Moldova
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1 / 2016 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 9 August, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Economic and Social Problems Related To Migration Processes and the Role of the Associative Sector in Addressing Them (The Case of Republic Of Moldova)
Trofimov Victoria , Melinte Claudia
State University of Moldova
Contemporary Issues in Economy and Technology CIET 2014
Ediția a 1-a. 2014. Split, Croatia. ISBN 978-953-7220-15-0.
Disponibil online 9 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Asigurarea securităţii alimentare în Republica Moldova în contextul economiei mondiale: evaluare, riscuri, probleme de gestiune
Moraru Simion , Trofimov Victoria , Liviţchi Oxana
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-806
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Considerations sur la formation de l`intellectualite en Moldova: quelques reperes historiques concernant le paysage socioprofessionnel a travers le clivage urbain – rural
Trofimov Victoria , Roşca Dorina
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economia tenebră şi formele ei de manifestare în plan internaţional şi naţional
Moraru Simion , Trofimov Victoria , Şveţ Dorin
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-21. Vizualizări-714
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Piaţa medicamentelor şi oportunităţile de destindere a acesteia
Stratan Alexandru1 , Trofimov Victoria2 , Rudic Valeriu3 , Lupaşcu Tudor4 , Poisic Mihail5 , Colţun Maricica6 , Teleuţă Alexandru6 , Fală Alexandru5
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Ştiinţe ale Vieţii“,
4 Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic,
5 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM,
6 Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(22) / 2011 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-738
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reducerea sărăciei în Republica Moldova: experienţe şi aprecieri
Trofimov Victoria , Şonţu Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(76) / 2011 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-572
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Training quality in the context of european values:Problems and solutions
Trofimov Victoria1 , Mereniuc Tatiana1 , Trofimov A.2
1 Academy of Sciences of Moldova,
2 S.R.L. „Constr-PRI“
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 8 / 2011 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-1303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Funcţionarea spaţiului economic European
Trofimov Victoria , Uncu Petru , Şoimu Oxana , Tofan Tatiana
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2010 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-593
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de optimizare a costurilor întreprinderii în condiţiile crizei economico-financiare internaţionale
Ungur Cristina , Trofimov Victoria
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2010 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-735
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Impactul crizei economice globale asupra situaţiei pe piaţa muncii
Cuşnir Angela , Trofimov Victoria
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(27) / 2009 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 23 November, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-660
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 24