IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(63) pentru cuvîntul-cheie "comunitate"
Implicarea tinerilor în soluţionarea problemelor comunităţii prin dezbateri
Bordeianu Mihai
Spre viitor
Ediția 4. 2010. Chişinău. .
Disponibil online 8 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa parteneriatelor educaţionale în condiţiile provocărilor societale
Tabita Mihai
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ideile si acţiunile morale familiale ca factor decisiv al educației de calitate în contextul parteneriatului scoala-familie-comunitate
Cuzneţov Larisa
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-54. Vizualizări-1237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind evoluția și reperele de organizare a serviciilor publice
Bradu Sorin12
Administrarea Publică
Nr. 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 September, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-602
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parteneriatul școală – comunitate în educarea elevilor pentru soluționarea conflictelor
Chiosa Cristina
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.16, Partea 1. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-921-22-0.
Disponibil online 13 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Linii directoare şi practici bune pentru dezvoltarea locală
Frunze Oleg
Administrarea Publică
Nr. 1(89) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 10 March, 2016. Descarcări-22. Vizualizări-1518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea parteneriatului public-privat – instrument de asigurare a prosperității unei comunități
Boguş Angela
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 27 March, 2015. Descarcări-15. Vizualizări-965
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sensuri şi orizonturi ale cotidianului rural
Rusnac Rodion
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 25 October, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-1006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reziliența națională, reziliența comunității în vremuri de criză, teorii și influențe
Alvakili Noha12
2 Colegiul Academic Kaye, Israel
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cămașa cu altiță. Câteva perspective de abordare a unui element identitar în context național și internațional
Balotescu Irina
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 35(48_S) / 2021 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 31 July, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea cadrelor didactice în a dezvolta comportament prosocial la elevii de școală primară
Beșu Ana-Maria
Interconexiunea dimensiunilor de formare profesională prin studii superioare de licență, master, doctorat în științe ale educației
2022. Chişinău, 2023. .
Disponibil online 15 June, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățarea prin proiecte în cadrul disciplinei dezvoltarea personală
Globu Nelea
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(10) / 2019 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 22 June, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-640
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundraising methods used in non-governmental organizations
Dănilescu Viorica
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 12. 2022. Chişinău, 2022. ISBN 978-9975-164-83-2.
Disponibil online 1 August, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul Covid-19 asupra comunității medicale
Plotnic Daniela
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 29 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea interculturală în comunitatea studențească a usmf ,,Nicolae Testemițanu”
Cristea Daniel
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 29 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Combaterea dăunătorilor și salvarea ecologică a castanilor de pe strada Națională a municipiului Ungheni de la „Moartea lentă”
Bîrzu Cristian, Lîsîi Adelina, Anrușcenco Snejana
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.3. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 18 July, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Social ageing
Băjenescu Titu-Marius
Journal of Social Sciences
Nr. 2 / 2023 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 10 July, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of citizens in the activity of land planning and urbanism
Fiodorov Natalia, Braguţa Eugeniu
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 3 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dedicare profesionalismului angajaților poliției prin lansarea de proiecte
Rotaru Radion
Legea şi Viaţa
Nr. 2(326) / 2019 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 17 February, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-1043
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații preliminare privind sprijinul Bisericii Ortodoxe Române oferit etniei rome
Făiniși Radu-Andrei
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 4. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-84-188-7.
Disponibil online 31 July, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 63