IBN
Close

49Publicaţii

596Descărcări

19134Vizualizări

Cuzneţov Larisa
Cuvinte-cheie (185): familie (8), family (5), family education (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 34. Publicaţii la conferinţe din RM - 15.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 4

Construcția socială și etica personalității cadrului didactic: conceptul de sine, autocunoașterea, autoactualizarea și autoeficiența
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa personală a cadrelor didactice în contextul educaţiei umaniste a elevilor
Cuzneţov Larisa, Carabet Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(123) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 25 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea culturii practicilor parentale pozitive – componentă esențială a educației pentru familie în contextul pedagogiei postmoderne
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gândirea științifică în educație și instruire baze psihopedagogice de optimizare a învățării prin prisma dezvoltării gândirii științifice
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(22) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 20 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Binele moral și factorii psihosociali care contribuie la consolidarea coeziunii și a relațiilor intergeneraționale
Cuzneţov Larisa, Calaraş Carolina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.2. 2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3370-3-8.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea personală, perspectivele vieții și familia în contextul autoeducației și gândirii pozitive
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.2. 2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3370-3-8.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia părinţilor în contextul analizei impactului miturilor familiale şi al fenomenelor psihodinamice asupra relaţiei părinte-copil
Cuzneţov Larisa
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(115) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 19 September, 2019. Descarcări-46. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectul existențial de edificare și menținere a familiei fericite: armonizarea relațiilor familiale, eficiența personală și reziliența partenerilor conjugali
Cuzneţov Larisa, Calaraş Carolina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea proprietăţii intelectuale în domeniul educaţiei și știinţelor educaţiei: importanţa explicaţiei știinţifice
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Intellectus
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 9 August, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Strategii de consiliere a familiei: depășirea dificultăților și a conflictelor interioare prin valorificarea muzicii
Cuzneţov Larisa, Vacarciuc Mariana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(40) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 15 September, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele repere teoretico-aplicative privind formarea gândirii sociale și a comoprtamentului prosocial la studenții pedagogi
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-376-8.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Asigurarea normativității acțiunii educative în cadrul școlar și familial
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Materialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-335-5.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Familia în postmodernitate: tendințe și perspective de evoluție în context sociopsihopedagogic.
Cuzneţov Larisa, Callo Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Familia – factor existențial de promovare a valorilor etern-umane
Ediția 2. 2017. Chișinău. ISBN 978-9975-46-325-6.
Disponibil online 24 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ideile si acţiunile morale familiale ca factor decisiv al educației de calitate în contextul parteneriatului scoala-familie-comunitate
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul workaholismului asupra funcționalității familiei: anticipare și remediere
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Familia – factor existențial de promovare a valorilor etern-umane
Ediția 2. 2017. Chișinău. ISBN 978-9975-46-325-6.
Disponibil online 24 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parteneriatul educaţional ca factor de evaluare şi eficientizare a imaginii instituţieide învăţământ, a elevului şi a familiei
Cuzneţov Larisa, Calaraş Carolina
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 23 July, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte teoretico-metodologice de sporire a eficienței personale în contextul consilierii ontologice complexe, autoconsilierii și al autoperfecționării
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(105) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 22 May, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Afirmarea umanului în cadrul familiei: fericirea, acţiunea morală şi pozitivitatea socioumană
Cuzneţov Larisa
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(95) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 September, 2016. Descarcări-16. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conștiința valorii și eficiența personală a cadrului didactic ca strategie de prevenire a reducerii realizărilor personale
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(9) / 2016 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 12 January, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficiența personala și actualizarea de sine a cadrului didactic în contextul prevenirii starii de burnout / sindromul arderii emoționale
Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-294-5.
Disponibil online 27 February, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 49