IBN
    

    
  


    
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Hits: 59 Unique visitors: 41

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(52) pentru cuvîntul-cheie "суд"

Зміст судової ухвали як окремого процесуального документа в цивільному процесі

Andronov Igori
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 5(27) / 2017 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Активна роль суду як принцип адміністративного судочинства

Kaplea Aleksandr
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 5(27) / 2017 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обов’язковість судових рішень як принцип адміністративного судочинства України
Kaplea Aleksandr
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 4(26) / 2017 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Правозастосовна діяльність суб’єктів державної владиу сфері антимонопольного регулювання
Korotun O.
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 1(23) / 2017 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Поняття судової юрисдикції та критерії її визначенняв контексті захисту трудових прав
Боєва Олена
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 6(22-1) / 2016 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Умови та порядок укладення угоди про визнання винуватості у провадженні щодо особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України
Паславський Сергій
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 4(20) / 2016 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Деякі питання стану судової системи в Україні на шляху подальшого реформування
Timaşov Viktor
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2/1(18) / 2016 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Доступность и справедливость уголовного судопроизводства
Зеленский Сергей
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2/2(18) / 2016 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Теоретико-правовий аналіз законодавчого забезпечення права на доступ до правосуддя в Україні
Верба Ірина
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2/1(18) / 2016 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Генеза інституту закриття кримінального провадження судом
Павич Христина
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 5/1(15) / 2015 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Практичні питання суддівського самоврядування в Україні
Біла-Кисельова Анна
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 3/2(13) / 2015 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Угода про визнання винуватості в Україні та угода про визнання вини в Республіці Молдова׃ порівняльний аналіз
Паславський Сергій
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2/1(12) / 2015 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Теоретичні проблеми визначення доказів
Заклюка Андрій
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2/1(12) / 2015 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Законодательные новеллы о судоустройстве и их влияние на пределы судебной власти
Иванец Ольга
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2/1(12) / 2015 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обеспечение доступа лиц с ограниченными возможностями к следователю, прокурору, в суд, объектам инфраструктуры
Северский Александр
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 5(9) / 2014 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Суд в системі органів державної влади
Baronin Denis
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 4(8) / 2014 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Формирование общественного мнения о судебной власти в Украине средствами массовой информации: пути эффективной коммуникации

Овсянникова Ольга
Legea şi Viaţa
Nr. 11/2(311) / 2017 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приказное производство и судебный приказ в гражданском процессе Украины

Андронов Игорь
Legea şi Viaţa
Nr. 11/2(311) / 2017 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обеспечение права на защиту в уголовном процессе Украины
Шапула Виталия
Legea şi Viaţa
Nr. 9/2(309) / 2017 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Потерпевшие от преступлений, совершенных на почве мести сотрудникам правоохранительных органов и суда
Мирошниченко А.
Legea şi Viaţa
Nr. 4/2(304) / 2017 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 52