IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-5(5) pentru cuvîntul-cheie "economia naţională"
Analiza statistică a salariului ca principala formă de venit al populaţiei in Republica Moldova
Ţurcan Rina, Ţurcan Iuliu
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul pieţei valutarfinanciare internaţionale asupra economiei naţionale în condiţiile integrării şi globalizării financiare
Ţurcanu Adrian
Universitatea de Stat din Moldova
Economica
Nr. 2(88) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 October, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contrabanda – faptă transnațională și mijloc de dobândire a veniturilor pe cale ilegală

Galemba Vladislav, Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională:
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-121-48-4.
Disponibil online 18 January, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiectul juridic al infracțiunilor prevăzute la art.241 din Codul Penal: aspecte introductive
Băbălău Denis
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 8(190) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 4 October, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modernizarea procesului de instruire practică a viitorilor specialiști medicali vocaționali prin prisma managementului calității

Negrean Mariana
Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-290-8.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-5 of 5