IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-8(8) pentru cuvîntul-cheie "limbaj de programare"

Pre-achiziții din domeniul programării ale viitorilor informaticieni

Pavel Maria, Pavel Dorin
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(27) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 17 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări didactice ale aplicabilității operatorilor logici pe biți

Pavel Maria, Pavel Dorin
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-324-0.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Automatizarea unei sere utilizând controlere de la compania Mitsubishi Electric

Tabacari Ion, Țurcanu Mihail
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 11 April, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Automatizarea unui escalator cu ajutorul controlerului Scheider Zelio Logic

Chiriac Constantin, Oloinic Grigore, Burduniuc Marcel
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 11 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Automatizarea unei parcări utilizând controlerul LOGO al companiei SIEMENS

Mirco Valeria, Butnari Irina, Rachier Vasile
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 11 April, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Automatizarea procesului de dozare la fabrica de beton utilizând controlerul OWEN PR-200

Bădărău Mircea, Iazadji Piotr, Rachier Vasile
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 11 April, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaborarea client-server pe baza .NET pentru platforma multifuncțională în procesul de instruire

Capcanari Ion, Dumitru Cristian, Jumbei Dumitru
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inițiere în limbajul de programare SCRATCH

Guțu Igor
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-8 of 8