IBN
Close
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Liceul Teoretic "Mihai Marinciuc", Chisinau
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (36): Static and Transformation Representations (1), Kinesthetic (1), combating sedentary lifestyles (1)
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice3/3
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 8
7 publicatii cu CZU (87.5%)
2 publicatii cu DOI (25%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (0 ORCID,
0 Google Scholar ID,
0 Scopus Author ID)
Brevete Tabelul(0)
H-index autori

Lista publicaţiilor - 8. Descărcări - 22. Vizualizări - 2335.
Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 4

Aspecte metodice de pregătire fizică generală a studenților prin lecția de educație fizică
Lungu Adrian , Ţapu Ion
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖. 541-544.
Disponibil online 3 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea vitezei de extindere a unei rotuberanțe Lucrare practică de astronomie în Liceu
Nacu Ion
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 1-2(69-70) / 2020 / ISSN 1810-6498 / ISSNe 2537-6349
Disponibil online 18 August, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competenţei de cercetare în studierea istoriei
Secrieru Natalia
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(124) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul întrebărilor în dezvoltarea competenţei de comunicare
Crăciun Alexandra
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 41-43.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Dezvoltarea creativităţii în procesul studierii liricii filosofice la lecţiile de limbă şi literatură română
Crăciun Alexandra
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 41-47.
Disponibil online 15 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Methodological benchmarks for preparing the Olympic team for ecology
Ginju Gheorghe , Gînju Stela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(18) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-764
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Dezvoltarea competenţei de comunicare a elevilor de vârstă şcolară mică prin poezii lirice
Ceban Ana
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. Tipografia "Cavaioli". 164-167.
Disponibil online 24 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficientizarea învăţării de a comunica într-o limbă străină prin utilizarea “reprezentărilor”
Panco Corina
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
2016. Chişinău. Tipografia Print-Caro. 122-124.
Disponibil online 7 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8