IBN
Close
Ceban Ana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Expertiza judiciară chimico-criminalistică – activitate de cercetare științifico-practică în procesul penal
Ceban Ana
Inspectoratul General de Poliţie al Ministerului Afacerilor Interne al RM
Legea şi Viaţa
Nr. 7-8(355-356) / 2021 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 26 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Compusi coordinativi ai Dy (III), Gd (III) si Eu (III) cu liganzi în baza semicarbazidei
Ceban Ana12
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Institutul de Chimie
Viitorul ne aparţine
Ediţia 10. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3389-4-3.
Disponibil online 26 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Statusul nutriţional şi funcţia respiratorie la copiii cu fibroză chistică
Selevestru Rodica1 , Plahotniuc Ana1 , Neamţu Irina1 , Cernacovschi A.1 , Balaneţchi Ludmila12 , Belîi Olga3 , Ceban Ana3 , Adam Ianoş1 , Şciuca Svetlana1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 5(81) / 2018 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 25 June, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul variabilităţii caracterelor cantitative şi calitative la linii de soia, obţinute în rezultatul mutagenezei induse.
Malîi Aliona , Ceban Ana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 9 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Content of cyclic non-replaceable aminoacids in various protein fractions of grain’s storage proteins in selections of chickpea of the F4-generation
Ceban Ana , Curshunji Dmitrii
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 24 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Dezvoltarea competenţei de comunicare a elevilor de vârstă şcolară mică prin poezii lirice
Ceban Ana
Liceul Teoretic "Mihai Marinciuc", Chisinau
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-48-102-1.
Disponibil online 24 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de aplicare a TIC în procesul de înţelegere şi utilizare adecvată a limbajului de specialitate în studierea istoriei
Ceban Ana , Pantaz Ludmila
Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, Orhei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(95) / 2016 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 March, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Spectrul bacterian etiologic al pneumoniilor la copii
Dimitrova Olga , Şciuca Svetlana , Railean Ludmila , Ceban Ana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 5(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8