IBN
Close

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-10(77) pentru indicele czu "005.95/.96"
Politici si reforme de recrutare a resurselor umane în organizaţiile din Republica Moldova
CZU : 005.95/.96
Bunici Nelea
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 16 / 2015 / ISSN 1857-1468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul și importanța departamentului de resurse umane în cadrul organizației
CZU : 37.07:005.95/.96
Băieşu Marina
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Ediția 21, Vol.1. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-932-8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul gestiunii resurselor umane în administraţia publică
CZU : 37.07:005.95/.96
Boguş Angela
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Ediția 21, Vol.2. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-931-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţile de organizare eficientă a procesului de recrutare a personalului
CZU : 005.95/.96:657.6
Băieşu Marina
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comportamentul resurselor umane pe piaţa muncii din Republica Moldova
CZU : 005.95/.96:336.71
Buicli Olga
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-894-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coaching organizational – dezvoltarea transformaţională a resurselor umane
CZU : 005.95/.96:336.71
Abramihin Cezara
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-894-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Management performant în întreprinderile cooperatiste din industria ușoara
CZU : 005.95/.96:657.6
Rus Ioan
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sporirea competitivităţii organizaţiei prin dezvoltare competenţelor profesionale ale angajaților
CZU : 005.95/.96:657.6
Savcenco Silvia
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Employing human resources in banks
CZU : 005.95/.96:336.71
Roller Ala, Zubic Aliona
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(2) / 2016 / ISSN 1857-436X /ISSNe 2537-6179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Over-qualification at the higher education labor market of Israel
CZU : 37.07:005.95/.96
Sirota Julia, Awada Saleh
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2018 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Auditul resurselor umane – parte componentă a managementului resurselor umane ale organizației
CZU : 005.95/.96:657.6
Cotelnic Ala, Negruţă Ludmila
Economica
Nr. 1(99) / 2017 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brandul de angajator – Element important pentru asigurarea eficienţei recrutării personalului
CZU : 005.95/.96
Bîrcă Alic
Economica
Nr. 3(85) / 2013 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reorganizarea şi restructurarea funcţiunii de resurse umane în întreprinderile din sectorul turismului
CZU : 338.48:005.95/.96
Stan Alexandrina-Mirela
Economica
Nr. 3(77) / 2011 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea criteriilor de evaluare a personalului în companie
CZU : 331.108.37+005.95/.96
Leviţcaia Alla, Carabet Maria
Economica
Nr. 2(76) / 2011 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piaţa muncii, ecosistemul antreprenorial şi competenţele viitorului: noi provocări pentru consolidarea capacităților universităților
CZU : 005.95/.96:657.6
Priţcan Valentina
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2017. Bălți. ISBN 978-9975-132-97-8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere teoretico-metodologice ale calimetriei pedagogice
CZU : 37.07:005.95/.96
Ilaşco Iurie, Teşcu Mihai
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(23) / 2013 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Организация управленческого труда как основа персонального менеджмента
CZU : 005.95/.96
Благоразумная Ольга
Studii Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-226X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea managementului resurselor umane în condiţiile creării societăţii cunoaşterii
CZU : 005.95/.96
Şuşu-Ţurcan Aurelia, Sedleţchi Nicolae
Vector European
Nr. 2 / 2015 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Управление персоналом на предприятии в период кризиса
CZU : 37.07:005.95/.96
Руденко Алёна, Яковенко Елена
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol. I. 2018. Comrat, Republica Moldova. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мотивация как фактор повышения эффективности труда персонала предприятий
CZU : 37.07:005.95/.96
Куртик Наталья, Лысак Владимир
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol. I. 2018. Comrat, Republica Moldova. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 77