IBN
Закрыть

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(48) pentru indicele czu "005.95/.96"
Modalităţile de organizare eficientă a procesului de recrutare a personalului
CZU : 005.95/.96+331.108
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Management performant în întreprinderile cooperatiste din industria ușoara

CZU : 005.95/.96:334.732:67/.68
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sporirea competitivităţii organizaţiei prin dezvoltare competenţelor profesionale ale angajaților

CZU : 005.95/.96:334.7
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici si reforme de recrutare a resurselor umane în organizaţiile din Republica Moldova
CZU : 005.95/.96
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 16 / 2015 / ISSN 1857-1468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comportamentul resurselor umane pe piaţa muncii din Republica Moldova

CZU : [005.95/.96+331.5](478)
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(313) / 2011 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coaching organizational – dezvoltarea transformaţională a resurselor umane

CZU : 005.95/.96:334.7
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(313) / 2011 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specificul gestiunii resurselor umane în administraţia publică

CZU : 005.95/.96:35.08
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 1(55) / 2011 / ISSN 1561-4042
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul și importanța departamentului de resurse umane în cadrul organizației

CZU : 005.95/.96
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 2(53) / 2010 / ISSN 1561-4042
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Employing human resources in banks

CZU : 005.95/.96:336.71
,
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(2) / 2016 / ISSN 2537-6179 /ISSNe 1857-436X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Over-qualification at the higher education labor market of Israel

CZU : 37.07:005.95/.96
Sirota Julia,
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2018 / ISSN 2587-344X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Auditul resurselor umane – parte componentă a managementului resurselor umane ale organizației
CZU : 005.95/.96:657.6
,
Economica
Nr. 1(99) / 2017 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brandul de angajator – Element important pentru asigurarea eficienţei recrutării personalului
CZU : 005.95/.96
Economica
Nr. 3(85) / 2013 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reorganizarea şi restructurarea funcţiunii de resurse umane în întreprinderile din sectorul turismului
CZU : 338.48:005.95/.96
Economica
Nr. 3(77) / 2011 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea criteriilor de evaluare a personalului în companie
CZU : 331.108.37+005.95/.96
,
Economica
Nr. 2(76) / 2011 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Управление персоналом на предприятии в период кризиса

CZU : 005.95/.96:658.1(477)
Руденко Алёна, Яковенко Елена
Economica
Nr. 2(58) / 2007 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мотивация как фактор повышения эффективности труда персонала предприятий

CZU : 005.95/.96:331.101.3
Куртик Наталья, Лысак Владимир
Economica
Nr. 2(58) / 2007 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Piaţa muncii, ecosistemul antreprenorial şi competenţele viitorului: noi provocări pentru consolidarea capacităților universităților

CZU : 378.07:005.95/.96
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3-4(5) / 2006 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere teoretico-metodologice ale calimetriei pedagogice
CZU : 37.07:005.95/.96
,
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(23) / 2013 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Организация управленческого труда как основа персонального менеджмента
CZU : 005.95/.96
Благоразумная Ольга
Studii Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-226X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea managementului resurselor umane în condiţiile creării societăţii cunoaşterii
CZU : 005.95/.96
,
Vector European
Nr. 2 / 2015 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 48