IBN
Close
Blagorazumnaia Olga
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
Scopus Author ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 28. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 3.
Publicații indexate în SCOPUS - 2. Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 10
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 13
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2024 - 1

Модели управления качеством деятельности высшего учебного заведения
Благоразумная Ольга1 , Клименко Ирина2 , Балан Игорь1
1 Международный Независимый Университет Молдовы,
2 Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь,
Vector European
Nr. 1 / 2024 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 7 May, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 7

Comparative analysis of marketing research methods and their impact on product and service development
Blagorazumnaya Olga1 , Trifonova Larisa2
1 Free International University of Moldova,
2 Moldova State University
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Vol. 10, Nr. 2(20) / 2023 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 1 January, 2024. Descarcări-5. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecosystem elements in innovative pedagogy in Israel
Blagorazumnaya Olga1 , Israeli Milana2
1 Free International University of Moldova,
2 Gordon Academic College, Haifa
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2023 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-6. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educational policy in the context of globalization and international cooperation
Blagorazumnaya Olga1 , Trifonova Larisa2
1 Free International University of Moldova,
2 Moldova State University
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Vol. 10, Nr. 1(19) / 2023 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 9 July, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elements of the quality management system of medical care
Blagorazumnaya Olga , Robu Elena
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 20 February, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizational and managerial aspect of forming teams in trade
Blagorazumnaya Olga , Lapushin Raisa
Free International University of Moldova
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3603-7-1.
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Политика образования в условиях глобализации и международного взаимодействия
Благоразумная Ольга1 , Трифонова Лариса2
1 Международный Независимый Университет Молдовы,
2 Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
SS. 2023. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-687-3.
Disponibil online 9 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Развитие навыков критического и дизайн мышления через практические занятия в вузах
Благоразумная Ольга1 , Трифонова Лариса2
1 Международный Независимый Университет Молдовы,
2 Молдавский Государственный Университет
Intertext
Nr. 2(62) / 2023 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 5 March, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Analysis of the factors of the external and internal environment of the innovation ecosystem of universities
Blagorazumnaya Olga , Israeli Milana
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2022 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 2 December, 2022. Descarcări-36. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Зарубежный опыт управления деятельностью транспортными предприятиями общественного сектора муниципального управления
Полодюк Людмила , Благоразумная Ольга
Международный Независимый Университет Молдовы
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managing the project’s teamwork
Blagorazumnaya Olga , Tataru Doina
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 1 July, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Innovative ecosystem of Israel's universities as a vector of sustainable development
Israeli Milana , Blagorazumnaya Olga
Free International University of Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
National initiatives to promote quality of care and patient safety: achievements to date and challenges ahead
Dreiher Dalia1 , Blagorazumnaya Olga1 , Balicer Ran D.23 , Dreiher Jacob34
1 Free International University of Moldova,
2 Clalit Health Services, Tel Aviv,
3 Ben-Gurion University,
4 Soroka University Medical Center, Beer Sheva
Israel Journal of Health Policy Research
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2045-4015
Disponibil online 10 November, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-866
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Needs and Opportunities the Implementation of the Quality System at Enterprises of the Republic of Moldova
Lapushin Raisa1 , Blagorazumnaya Olga2 , Dreiher Dalia2
1 Trade Co-operative University of Moldova,
2 Free International University of Moldova
Contemporary Issues in Economy and Technology CIET 2020
Ediția a 4-a. 2020. Split, Croatia. ISBN 978-953-7220-52-5.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-576
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The marketing strategies in innovative development of higher education institutions
Blagorazumnaya Olga , Robu Elena
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-1030
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transnationalized tourism: Hyper-advantages from global competitiveness
Ushakov Denis1 , Robu Elena2 , Blagorazumnaya Olga2 , Kabaha Salam3
1 Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok,
2 Free International University of Moldova,
3 The Israeli Ministry of Education
Journal of Environmental Management and Tourism
Nr. 6(11) / 2020 / ISSN 2068-7729
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Forming the management mechanism of adaptation the management technologies to the needs of the labor market
Blagorazumnaya Olga
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 4 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-642
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Innovative culture as one of the directions of innovative activity of the university
Blagorazumnaya Olga , Israeli Milana
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-811
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patient satisfaction with the quality of the services provided as an important aspect of management in a medical organization
Blagorazumnaya Olga , Dreiher Dalia
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-880
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quality management of medical services in healthcare institutions of Moldova
Blagorazumnaya Olga , Socolov Vasile , Socolova Ludmila
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-925
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The directions of outsource services implementations in the education system of Israel
Blagorazumnaya Olga , Awada Saleh
Free International University of Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Управленческие технологии на рынке труда
Благоразумная Ольга
Международный Независимый Университет Молдовы
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 25 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-1154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Application of managerial out-technologies in the labour market
Blagorazumnaya Olga
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 4 / 2018 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 8 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managerial out-technologies on the labor market
Blagorazumnaya Olga , Awada Saleh
Free International University of Moldova
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile de realizare a funcțiilor manageriale în organizaţiile virtuale
Blagorazumnaia Olga , Pestuşco Nina
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
EcoSoEn
Nr. 3 / 2018 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 7 December, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-798
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методы подготовки будущих менеджеров
Благоразумная Ольга
Международный Независимый Университет Молдовы
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2018 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 6 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-647
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Процесс создания имиджа руководителя
Благоразумная Ольга
Международный Независимый Университет Молдовы
Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE
2018. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-215-3.
Disponibil online 31 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Управленческие решения в менеджменте предприятия: факторы влияния и модели принятия решений
Благоразумная Ольга , Пестушко Н.
Международный Независимый Университет Молдовы
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale Cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018. Chișinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-784
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Processes of decentralization in the field of education in different countries
Blagorazumnaya Olga , Ben Shabo Rina
Free International University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(102) / 2017 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 24 August, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-987
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Интернет-маркетинг как важный инструмент в продвижении бизнеса
Благоразумная Ольга
Международный Независимый Университет Молдовы
Asigurarea viabilității economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condițiile integrării în UE
2017. Bălți. ISBN 97 8-606-13-3 6-11 -5.
Disponibil online 19 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Организация управленческого труда как основа персонального менеджмента
Благоразумная Ольга
Международный Независимый Университет Молдовы
Studii Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 10 October, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-720
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Principii şi metode de administrare fiscală a impozitelor şi taxelor
Blagorazumnaia Olga , Stoica Carmen
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Economice
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 22 October, 2016. Descarcări-92. Vizualizări-1081
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Механизм управления организационными изменениями
Благоразумная Ольга
Международный Независимый Университет Молдовы
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 14 / 2013 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 18 October, 2016. Descarcări-0. Vizualizări-825
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Постановка целей и организационное планирование на предприятии для устойчивого социально-экономического развития
Благоразумная Ольга
Международный Независимый Университет Молдовы
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 13 / 2012 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 27 October, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-677
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Регулярный менеджмент как современный подход к управлению организацией
Благоразумная Ольга
Международный Независимый Университет Молдовы
Studii Economice
Nr. 1-2 / 2011 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 13 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Совершенствование социального планирования в организации
Благоразумная Ольга , Лапушин Раиса
Международный Независимый Университет Молдовы
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 9(1) / 2011 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-848
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Особенности управление персоналом в условиях кризиса
Благоразумная Ольга
Международный Независимый Университет Молдовы
Studii Economice
Nr. 1-2 / 2010 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-803
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Профессиональная компетентность менеджера – важнейший критерий качества управленческой деятельности в условиях кризиса
Благоразумная Ольга
Международный Независимый Университет Молдовы
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 10 / 2010 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 31 October, 2016. Descarcări-0. Vizualizări-645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Факторы успешной реализации инновационного менеджмента
Благоразумная Ольга
Международный Независимый Университет Молдовы
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 9 / 2009 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 20 December, 2016. Descarcări-0. Vizualizări-682
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Финансовое планирование и управление на предприятии в условиях кризиса
Благоразумная Ольга
Международный Независимый Университет Молдовы
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 7 / 2008 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 18 December, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 40 of 40