IBN
Close
Milcan Elena
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4

2021 - 1

Словосложение, аффиксация и термино-интернационализация как способы экономического терминообразования
Милкан Елена
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-3-5; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 25 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Phänomen von denglish als wissenschaftstrend
Milcan Elena , Sulac Sofia
Universitatea de Stat din Comrat
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-092-8.
Disponibil online 18 August, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Социолингвистический аспект в развитии отраслевых словарей в контексте тенденций к мировой интеграции
Сулак Софья12 , Милкан Елена2
1 Научно-исследовательский центр Гагаузии им. М.В. Маруневич,
2 Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-085-0.
Disponibil online 26 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-1462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Polysemie und homonymie als erscheinungsformen der asymmetrie des sprachlichen zeichens
Константинова Анастасия , Милкан Елена , Сулак Софья
Комратский государственный университет
Роль образования в подготовке конкурентоспособных специалистов. Студенческие исследования
2016. Комрат 2016г. .
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-29. Vizualizări-1379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Песня как мотивационный инструмент на уроках иностранного языка
Братунова Елена , Милкан Елена , Сулак Софья
Комратский государственный университет
Роль образования в подготовке конкурентоспособных специалистов. Студенческие исследования
2015. Комрат 2015г. .
Disponibil online 28 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Языки для специальных целей как порождение новых отношений в евроинтеграционном процессе
Сулак Софья , Милкан Елена
Комратский государственный университет
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-98-7.
Disponibil online 1 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6