IBN
Close
Alâmova Tatiana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 3. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3

2022 - 1

  Понятие и определение политического риска в условиях региональной безопасности
Алымова Татьяна
Молдавский Государственный Университет
Economic and legal aspects of digitalization in the context of globalization
Ediția 2, Vol. 1. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-3527-4-1 .
Disponibil online 13 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

  Принцип разделения властей в правовом государстве с точки зрения политических рисков
Алымова Татьяна
Молдавский Государственный Университет
Moldoscopie
Nr. 3(94) / 2021 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 26 February, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Рассмотрение экономических факторов политического риска сквозь призму исторических событий
Катан Петр1 , Алымова Татьяна2
1 Европейский Университет Молдовы,
2 Молдавский Государственный Университет
Sciences of Europe
Nr. 3(64) / 2021 / ISSN 3162-2364
Disponibil online 29 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

  Новый подход к изучению политического риска: понятие и определение
Алымова Татьяна
Молдавский Государственный Университет
Moldoscopie
Nr. 4(91) / 2020 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Теоретические аспекты политического риска
Алымова Татьяна
Молдавский Государственный Университет
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 26 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

  Влияние политических рисков на процесс европейской интеграции в Республике Молдова
Алымова Татьяна
Молдавский Государственный Университет
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-586
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Правовые аспекты политического риска
Пырцак Григорий1 , Алымова Татьяна2
1 Европейский Университет Молдовы,
2 Молдавский Государственный Университет
Vector European
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 11 June, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-657
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Процесс европейской интеграции и политические риски для Республики Молдова
Алымова Татьяна
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3287-6-0.
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-861
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8