IBN
Close
Popa Valentina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 1

Programul Național LecturaCentral: implicații, contribuții, date
Povestca Lilia , Popa Valentina
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
Magazin bibliologic
Nr. 1-2 / 2022 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 7 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Strategii didactice interactive utilizate în cadrul orelor de fizică
Popa Valentina
Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu“, mun. Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-324-0.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Biblioteca publică din Republica Moldova: Adaptare la noile realități
Popa Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-71-897-4..
Disponibil online 10 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Rolul bisericii în formarea personalității tânărului
Popa Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe socioumanistice
Vol.2, SSU. 2015. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Barometru de opinie 2011: sondaj de opinie realizat cu cititorii Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova
Popa Valentina
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
Magazin bibliologic
Nr. 1-4 / 2012 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 20 July, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 5 of 5