IBN
Close
Hits: 25 Unique visitors: 18
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Russu Inga Grigore - 2. Descărcări - 11. Vizualizări - 415.
Articole în reviste din RM - 2.
XLS PDF DOC
ISO 690-2012

2016 - 1

Speciicul conflictului intrapersonal la potenţialii adoptatori.
Russu Inga
Universitatea de Stat din Moldova
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4 / 2016 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 12 December, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Relaţia dintre creativitate şi strategiile de rezolvare a conflictului în cuplul marital
Russu Inga
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(75) / 2014 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 August, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 2 of 2