Speciicul conflictului intrapersonal la potenţialii adoptatori.
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 9
Ultima descărcare din IBN:
2018-04-21 19:22
Vizualizări 197
Vizitatori unici 50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.9.07:316.356.2 (2)
Psychology (441)
Social structure. Society as a social system (424)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 3-4 / 2016 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Speciicul conflictului intrapersonal la potenţialii adoptatori.

CZU: 159.9.07:316.356.2
Pag. 66-72

Russu Inga
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 12 December, 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

În acest studiu se abordează o problemă curentă în Republica Moldova cu privire la implicarea consilierii psihologice în procesul de adoptare pentru potenţialii adoptatori. Această necesitate este generată de faptul că cele mai multe cupluri sau persoane care trec prin decizia de adoptare se confruntă cu o serie de emoţii şi stări spirituale diicile. Astfel, este necesar să se înţeleagă multidimensionalitatea adoptării de către componentele sociale şi intrapersonale. Părinţii adoptivi se pot simţi ca victime ale "procesului". Pentru ei, evaluarea condiţiilor de viaţă, evaluarea garanţiilor morale şi sociale, includerea sau excluderea ca eligibilă în calitate de părinţi adoptivi, fac parte dintr-o procedură de generare a frustrării şi neliniştii. Unele familii suferă şi de lipsa de înţelegere şi de sprijin din partea familiei, prietenilor şi cunoscuţilor. De asemenea, în acest context, părinţii se pot confrunta cu unele frustrări legate de procedura de congruenţă cu un copil visat.

This article addresses a contemporary issue for the Republic of Moldova concerning psychological implications of the adoption process for prospective adopters. This demand is due to the fact that the majority of couples or people passing through the decision making adoption process are facing a number of conlicting emotions and spiritual states. Thereby, is signiicant to understand the adoption multidimensionality of social and intrapersonal components. Adoptive parents can feel themselves as victims of „the process”. For them, the assessment of living conditions, the assessment of moral and social guarantees, inclusion or exclusion as eligible adoptive parents, represent a procedure part, which generates frustrations and anxieties. Some of them, often suffer from lack of supporting and understanding, as family members point of view, friends and known people. Also, in this context, parents may face some frustrations related to the matching procedure harmonisation with long cogitation process of the child.

Cuvinte-cheie adoptare, conflict intern, adoptatorul prospectiv, cuplu adoptiv, motivare, perioadă de adopţie, perioadă de potrivire