IBN
Close
Hits: 12 Unique visitors: 12
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Bălan-Scânteie Gabriela - 1. Descărcări - 6. Vizualizări - 169.
Articole în reviste din RM - 1.
XLS PDF DOC
ISO 690-2012

2015 - 1

Consecinţele abuzului fizic faţă de copiii din ciclul primar
Stamatin Otilia, Bălan-Scânteie Gabriela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2 / 2015 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 August, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 1 of 1