Consecinţele abuzului fizic faţă de copiii din ciclul primar
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 8
Ultima descărcare din IBN:
2018-09-18 23:36
Vizualizări 196
Vizitatori unici 41
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.9:316.356.2-053.5 (1)
Psychology (384)
Social structure. Society as a social system (424)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 1-2 / 2015 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consecinţele abuzului fizic faţă de copiii din ciclul primar

CZU: 159.9:316.356.2-053.5
Pag. 29-38

Stamatin Otilia, Bălan-Scânteie Gabriela
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 14 August, 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

În lucrare se analizează viziunile specialiştilor în domeniul psihologiei cu referire la abuzul fizic familial faţă de copii, se elucidează cauzele şi motivele actelor violente ale părinţilor şi consecinţele lor asupra dezvoltării elevilor din ciclul primar.

In this work we analyse the vision of experts in psychology regarding thr family physical abuse in relation with children; we reveal the causes and reasons of violent acts committed by parents and their consequences over the development of pupils in the primary school cicle.

Cuvinte-cheie abuz, abuz fizic, abuz fizic familial, elev mic, cauze, motivele abuzului fizic al părinţilor faţă de copii, consecinţele abuzului fizic faţă de elevul mic.