IBN
Close
Volcovscaia Maria
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 8

2023 - 1

Учет особенностей билингвизма в южном регионе Молдовы при обучении детей
Волковская Мария
Государственный университет им. „Гр. Цамблак”, Тараклия
Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных подходов
Ediția 6. 2023. Комрат. ISBN 978-9975-3616-2-0.
Disponibil online 15 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Реализация принципа коммуникативности в современных учебниках русского языка как неродного
Волковская Мария
Институт Педагогических Наук
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование и развитие компетенций в условиях дистанционного обучения
Волковская Мария
Институт Педагогических Наук
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Куррикулум-2019 по русскому языку в гимназиях с румынским языком обучения – документ, способствующий формированию гармонически развитой личности
Волковская Мария
Институт Педагогических Наук
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-1344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

К проблеме модернизации куррикулума по русскому языку в школах с румынским языком обучения
Volcovscaia Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Учет интерференции и транспозиции при обучении русскому языку как неродному в национальных школах Молдовы
Волковская Мария
Институт Педагогических Наук
Славянские чтения
Nr. 12(18) / 2018 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 12 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Оценивание уровня сформированности специфических компетенций по русскому языку в национальной школе с использованием критериев и дескрипторов
Волковская Мария
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 23 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Критерии оценки достижений учащихся при формативном оценивании
Волковская Мария
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль формирования культуроведческой компетенции для развития толерантности учащихся лицеев
Волковская Мария1 , Горбачева Нина2
1 Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ,
2 Министерство образования, культуры и исследований Республики Молдова
Valorile moral-spirituale ale educaţiei. In memoriam Mihail Terentii
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-48-069-7.
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Роль метапредметного подхода в современном образовании
Волковская Мария
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderneconferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 1-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-066-6.
Disponibil online 23 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование культурологической компетенции учащихся школ с румынским языком обучения на базе интегрированных учебников по русскому языку и литературному чтению
Волковская Мария
Институт Педагогических Наук
Славянские чтения
Nr. 4(10) / 2014 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 2 March, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-733
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Проблемы восприятия коннотативно окрашенной лексики в поликультурном обществе Молдовы
Волковская Мария
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Славянские чтения
Nr. 1(7) / 2013 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-836
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Excurs sintetic asupra cercetărilor ştiinţifice în proiectul “Fundamentele teoretice şi metodologice ale educaţiei lingvistice şi literare a elevilor” (2006-2010)
Vicol Nelu , Callo Tatiana , Pâslaru Vlad , Colţun Gheorghe , Cazacu Tamara , Isac Ştefania , Volcovscaia Maria , Hadîrcă Maria , Bâlici Veronica , Luca Stela , Baboglo Ignat , Vasilioglo Constantin , Ţâmpău Victor , Guţu Svetlana , Guzun Oxana , Gărbălău Veronica , Suruceanu Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-1362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К проблеме компетентностного подхода к изучению русского языка как неродного
Волковская Мария
Славянские чтения
Nr. 6 / 2011 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 6 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-879
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О коммуникативной компетенции и компетентностном подходе в школьном образовании
Горбачев Василий , Волковская Мария
Институт Педагогических Наук
Univers Pedagogic
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-978
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование и развитие ключевых и специфических компетенций на уроках русского языка в национальных школах Молдовы
Волковская Мария
Институт Педагогических Наук
Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-010-8.
Disponibil online 9 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-822
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16