IBN
Close
Răcilă Lilia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2009 - 2

Arta consumului ca mijloc de educaţie estetică
Răcilă Lilia, Simac Ana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(12) / 2009 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 May, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi în modernizarea învăţământului artistic superior
Simac Ana, Răcilă Lilia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(11) / 2009 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 18 May, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-682
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Valorile estetice. Puterea educativ-formativă a designului vestimentar
Răcilă Lilia, Simac Ana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(19) / 2008 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 3 of 3