IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-19 22:34
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (3 din 3)32
  2019  (3 din 3)40
  2018  (3 din 3)43
  2017  (3 din 3)33
  2016  (3 din 3)40
  2015  (3 din 3)51
  2014  (3 din 3)57
  2013  (3 din 3)64
  2012  (3 din 3)61
  2011  (3 din 3)46
  2010  (3 din 3)45
  2009  (2 din 3)44
  2008  (3 din 3)61
  2007  (2 din 3)40
  2006  (1 din 3)23
imagine

pISSN: 1857-0119
eISSN: 2587-330X
Revistă de știinţe socioumane
Categoria:
  • C (2020.02.28-2022.02.28)
  • C (2017.07.18-2019.12.31)
  • C (2013.06.27-2016.12.14)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Studii contrastive în filologia romano-germanică. Lingvistică teoretică şi aplicativă, istoria şi teoria literaturii. Interacţiuni culturale în sociumul polietnic al RM.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole6803994286063355
Volume41336011118
Total7214330297181

Vizualizări   917Descărcări   7

Conţinutul numărului de revistă

Învăţarea prin descoperire ca modalitate a acţiunii pragmatice 1-4
Petrovschi Nina
Deosebirile în dezvoltarea sistemului cardio-vascular la copii şi adolescenţi sub influenţa efortutrilor fizice dozate 4-12
Mariţ Alexandru, Mariţ Alexandru
Poziţia principatelor române în raporturile ruso-turce de la începutul secolului XIX, în viziunea diplomaţilor suedezi acreditaţi la Istanbul și Petersburg 12-18
Ciobanu Veniamin
Transformari in gestionarea vietii economice si sociale din Moldova in contextul politicii partidului comunist de reconfortare a sistemului economic socialist (anii 50-80 ai sec.XX) 18-22
Vizer Boris
Delimitări conceptuale privind traficul de fiinţe umane (traficul de femei) 23-27
Cerneavschi Viorica
Condiţii de eficienţă a inovaţiilor în educaţie 27-31
Carabet Natalia
Deontologia cunoaşterii în educaţia prin ştiinţă 32-36
Callo Tatiana
Specificul comportamentului adolescenţilor în situaţii de conflict 36-41
Pleşca Maria
Locusul controlului şi influenţa lui asupra generării comportamentului agresiv al preadolescenţilor 41-46
Vîrlan Maria, Baciu Tatiana
Different relationships between words and their semantic correlation (binary or polar semantic oppositions) 46-50
Gogu Tamara
Mamele singure – un fenomen social complex 50-57
Ciubarov Olimpiada
Conceptul de limbaj şi specificul dezvoltării lui la elevii din clasele primare 58-61
Tarlapan Livia
Particularităţile culorii din pictura moldovenească 62-68
Ursachi Rodica
Învăţarea prin cooperare ca formă ce stimulează colaborarea elevilor de vîrstă şcolară mică 68-71
Losîi Elena
Particularităţi în modernizarea învăţământului artistic superior 71-74
Simac Ana, Răcilă Lilia
Bariere în calea transformării reprezentării sociale. Octonomul G.Eicholtz – E. Rogers 74-82
Şleahtiţchi Mihail
Integralitatea temporală sau istoricitatea fenomenelor pedagogice 82-86
Ţvircun Victor
Evoluţia pedagogiei sociale ca ştiinţă 86-93
Davidescu Elena
Юмор в структуре общей профессиональной подготовки будущего преподавателя английского языка 93-96
Grecu Jana
Prezentarea cărţii „Limba care ne uneşte”, Chişinău, 2008 (materiale didactice pentru asistenţi sociali) Autori: L.Petrenco, A.Barbăneagră, S.Corniciuc, L.Cucu, A.Zavadschi 96-97
Racu Aurelia
Cuprins 98-98