IBN
Close
Simac Ana
Cuvinte-cheie (21): heritage. (1), creative youth (1), plastic art (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Chișinăul de ieri și de azi în viziunea tineretului creator
Simac Ana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Tangențe şi particularităţi în arta textilă contemporană din Republica Moldova și din România
Simac Ana, Babin Iuliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(39) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 November, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Теория обучения студентов орнаментальному искусству (в кадре курсов «текстильное искусство», «дизайн»)
Бабина Юлиана, Simac Ana
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 25 October, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Competențe antrenate în contextul educației nonformale - domeniul artelor plastice
Simac Ana, Stratulat Teodor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-336-2.
Disponibil online 25 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Aspectul conștient și intuitiv în procesul proiectarii artistice
Simac Ana, Malarciuc Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflectarea inteligenței emoționale în procesul creației artistice
Simac Ana, Stratulat Teodor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea exprimarii spontane în lucrarile plastice
Simac Ana, Stratulat Teodor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Arta textilă într-un dialog între generații: de la tradiție la modernitate
Simac Ana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Arta
Nr. 1(AV) / 2015 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 23 June, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Recurs la imaginarul identitar: covorul basarabean
Simac Ana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(33) / 2014 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 19 August, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Dialogul între tradiţie şi modern în creaţia Mariei Saca-Răcilă
Simac Ana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(24) / 2012 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-617
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 3

Arta consumului ca mijloc de educaţie estetică
Răcilă Lilia, Simac Ana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(12) / 2009 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 May, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi în modernizarea învăţământului artistic superior
Simac Ana, Răcilă Lilia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(11) / 2009 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 18 May, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzii şi prezentări de carte
Simac Ana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 11(24) / 2009 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Criterii de evaluare a creativităţii artistice la studenţi în cadrul cursului de artă textilă
Arbuz-Spatari Olimpiada, Simac Ana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(15) / 2008 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorile estetice. Puterea educativ-formativă a designului vestimentar
Răcilă Lilia, Simac Ana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(19) / 2008 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-612
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Corelaţia simbolului geometric şi a simbolului plastic la elaborarea compoziţiilor creative
Arbuz-Spatari Olimpiada, Simac Ana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(6) / 2007 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 20 May, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16