IBN
    

    
  


    
Închide

Afiliat la Academia de Administrare Publică, Republica Moldova

2017 - 1

Specificul procesului decizional in cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile

Oltu Iulian
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. S.C. „Elan Poligraf” S.R.L.. 465-467.
Disponibil online 4 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Experienţa internaţională în domeniul parteneriatului public-privat în sănătate

Oltu Iulian
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. S.C. „Garamont-Studio” S.R.L.. 461-463.
Disponibil online 4 April, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Caracteristicile fundamentării deciziilor manageriale în instituţiile publice

Oltu Iulian
Teoria şi practica administrării publice
2015. Chisinau, Moldova. „Garamont” S.R.L.. 344-346.
Disponibil online 9 March, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-3 of 3