IBN
Închide
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
Publicații indexate în SCOPUS - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5

2022 - 1

Миграционные стратегии русского населения малых городов России
Субботина Ирина
Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-179-6.
Disponibil online 12 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Гагаузы и болгары северного кавказа: история с этнологией и демографией
Субботина Ирина
Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3337-8-8.
Disponibil online 5 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Демографические потери гагаузских сел Молдавии во второй половине 1940-х годов
Субботина Ирина
Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-3-5; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 27 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современная гагаузская женщина: социально-культурный портрет
Субботина Ирина , Остапенко Любовь
Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 29 / 2021 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 9 August, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Ценность брака и семьи у гагаузов: традиции и новации
Субботина Ирина
Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.4. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-094-2.
Disponibil online 3 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Гагаузы и болгары станицы Екатериноградской (КБР): этнодемографическая динамика
Субботина Ирина
Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-085-0.
Disponibil online 1 June, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Традиционные ценности гагаузов вчера и сегодня
Остапенко Любовь , Субботина Ирина
Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 25 / 2019 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 2 August, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Социально- демографические и культурно-языковые проблемы русской молодежи Киргизии
Остапенко Любовь , Субботина Ирина
Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ
2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-075-1.
Disponibil online 6 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Концепт «звезда» в поэзии Степана Курогло
Субботина Ирина1 , Субботина Ждана2
1 Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН,
2 Образовательный центр «Акцент»
Știință, educație, cultura
Vol.2. 2016. Комрат. ISBN 978-9975-83-011-9.
Disponibil online 26 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Концепт «звезда» в поэзии Степана Курогло
Субботина Ирина1 , Субботина Ждана2
1 Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН,
2 Образовательный центр «Акцент»
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 19 / 2016 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 10 January, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-646
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Образ идеальной жены (мужа) в гагаузском фольклоре и в представлениях современной гагаузской молодежи
Субботина Ирина
Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 18 / 2015 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 28 February, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Трудовые миграции гагаузов: прошлое и настоящее
Субботина Ирина
Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН
Știință, educație, cultura
Vol.2. 2015. Комрат. ISBN 978-9975-83-001-0.
Disponibil online 30 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12