IBN
Închide
Şuliman Anna
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 1. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 2
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 4
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1

2020 - 1

Electrodeposition of Fe–W Coatings from a Citric Bath with Use of Divided Electrolytic Cell
Danilchuk V.1 , Shul'man A.E.1 , Gotelyak A.1 , Yushchenko Serghei12 , Kovalenko K.2 , Dikusar Aleksandr 12
1 T.G. Shevchenko State University of Pridnestrovie, Tiraspol,
2 Institute of Applied Physics
Russian Journal of Applied Chemistry
Nr. 3(93) / 2020 / ISSN 1070-4272 / ISSNe 1608-3296
Disponibil online 5 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Role of Complexation in Forming Composition of Co–W Coatings Electrodeposited from Gluconate Electrolyte
Shul'man A.E.1 , Belevskii Stanislav2 , Yushchenko Serghei12 , Dikusar Aleksandr 2
1 T.G. Shevchenko State University of Pridnestrovie, Tiraspol,
2 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Surface Engineering and Applied Electrochemistry
Nr. 1(50) / 2014 / ISSN 1068-3755 / ISSNe 1934-8002
Disponibil online 4 June, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Комплексообразование как фактор формирования состава Сo-W покрытий, электроосажденных из глюконатного электролита
Şuliman Anna1 , Белевский С.2 , Ющенко С.12 , Дикусар Александр21
1 Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко,
2 Институт прикладной физики АНМ
Электронная обработка материалов
Nr. 1(50) / 2014 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 17 March, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

CPPP 49 P Changes of the citrate-borate and glukonate-borate electrolytes properties in the process of long-term operation during nanocrystalline Co-W coatings deposition
Shul'man A.E.1 , Yakhova Elena2 , Silkin Serghei2
1 Tiraspol State University (TSU),
2 T.G. Shevchenko State University of Pridnestrovie, Tiraspol
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 6, R. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-290-1.
Disponibil online 23 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Changes in the Properties of a Citrate Electrolyte Used to Manufacture Cobalt Tungsten Coatings
Belevskii Stanislav , Cosova A , Yushchenko Serghei , Yakhova Elena , Shul'man A.E. , Shul'man A.E. , Dikusar Aleksandr
Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Surface Engineering and Applied Electrochemistry
Nr. 1(47) / 2011 / ISSN 1068-3755 / ISSNe 1934-8002
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-861
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изменения свойств цитратного электролита, используемого для получения кобальт-вольфрамовых покрытий
Белевский С.1 , Cosova A2 , Ющенко С.12 , Яхова Е.2 , Şuliman Anna2 , Дикусар Александр21
1 Институт прикладной физики АНМ,
2 Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко
Электронная обработка материалов
Nr. 1(47) / 2011 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 28 March, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-767
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Influence of Long-Term Operation of Electrolytes on the Composition,Morphology, and Mechanical Properties of Surfaces Produced at Deposition of Co–W Coatings from Citrate Solutions
Silkin Serghei1 , Belevskii Stanislav2 , Tsyntsaru Natalia2 , Shul'man A.E. , Sciupliacov A. , Dikusar Aleksandr 2
1 T.G. Shevchenko State University of Pridnestrovie, Tiraspol,
2 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Surface Engineering and Applied Electrochemistry
Nr. 1(45) / 2009 / ISSN 1068-3755 / ISSNe 1934-8002
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-724
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние длительности проработки электролита на состав, морфологию и механические свойства поверхностeй, получаемых при осаждении Сo-W покрытий из цитратных растворов
Силкин Сергей1 , Белевский С.2 , Цынцару Н.И.2 , Şuliman Anna1 , Sciupliacov A.1 , Дикусар Александр12
1 Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко,
2 Институт прикладной физики АНМ
Электронная обработка материалов
Nr. 1(45) / 2009 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 7 April, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Оценка содержания железа в отложениях позднеголоценовых пойменных водоемов Нижнего Днестра
Chişlearuc Victor , Şuliman Anna
Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 2 / 2008 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-794
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Влияние меди на аккумуляцию селена кукурузой и подсолнечником
Капитальчук Марина1 , Голубкина Надежда , Капитальчук Иван2 , Şuliman Anna2 , Angheliuc Maxim
1 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor ,
2 Тираспольский государственный университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 7 / 2007 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-822
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10