Practici internaţionale de desfăşurare a activităţii de asigurare
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
962 50
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-27 21:10
SM ISO690:2012
UNGUR, Cristina. Practici internaţionale de desfăşurare a activităţii de asigurare . In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: : modele de dezvoltare durabilă, 12-13 octombrie 2017, Chișinău. Chisinau, Moldova: Complexul Editorial INCE, 2017, Ediția 12, Vol.2, pp. 87-92. ISBN 978-9975-3171-2-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.2, 2017
Conferința "Creşterea economică în condiţiile globalizării"
Chișinău, Moldova, 12-13 octombrie 2017

Practici internaţionale de desfăşurare a activităţii de asigurare

JEL: G20, G22

Pag. 87-92

Ungur Cristina
 
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 17 noiembrie 2017


Rezumat

Activitatea de asigurare reprezintă un sector important pentru dezvoltarea economică a unei ţări moderne. În ultimele decenii s-a accentuat profund contribuţia activelor din domeniul asigurărilor asupra sistemelor financiare din întreaga lume. În acest studiu am analizat care sunt cele mai importante caracteristici ale activităţii de asigurare din ţările cu industrii financiare dezvoltate. Scopul acestei analize a fost de a determina bunele practici internaţionale pentru preluarea lor şi implementarea în sectorul de asigurări din Republica Moldova. Studiul s-a bazat pe metode clasice de analiză economico-financiară. Finalitatea cercetării constă în determinarea direcţiilor şi a principiilor de activitate care pot fi dezvoltate în Republica Moldova cu scopul atingerii performanţelor din ţările dezvoltate.  

Insurance activity is an important sector for the economic development of a modern country. In recent decades, the contribution of insurance assets to financial systems around the world has deepened. In this study we analyzed the most important characteristics of insurance activity in countries with developed financial industries. The purpose of this analysis was to determine good international practices for their take-over and implementation in the Moldovan insurance sector. The study was based on classical methods of economic and financial analysis. The finality of the research is determining the directions and principles of activity that can be developed in the Republic of Moldova in order to achieve the performances of developed countries.

Cuvinte-cheie
asigurări, prime brute subscrise, activitate investiţională,

piața internațională de asigurări