Mihail Berezovschi la 140 ani de la naştere.Tradiţii în perspectiva timpului
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
806 17
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-19 21:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
783.1.071.1(478)(092) (1)
Церковная музыка. Духовная музыка (132)
SM ISO690:2012
NAGACEVSCHI, Elena. Mihail Berezovschi la 140 ani de la naştere.Tradiţii în perspectiva timpului. In: Arta , 2018, nr. 2(AV), pp. 19-25. ISSN 2345-1181.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta
Numărul 2(AV) / 2018 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136

Mihail Berezovschi la 140 ani de la naştere.Tradiţii în perspectiva timpului

Mikhail Berezovschi: the 140th anniversary of his birth. Traditions in the perspective of time

CZU: 783.1.071.1(478)(092)

Pag. 19-25

Nagacevschi Elena
 
Institutul Patrimoniului Cultural
 
 
Disponibil în IBN: 28 ianuarie 2019


Rezumat

În articolul prezent se urmăresc raporturile activităţii multiaspectuale ale primului dirijor de cor şi compozitor de muzică corală bisericească şi laică Mihail Berezovschi cu tradiţiile trecutului muzicii cultice ortodoxe sud-est-europene. Se remarcă autoritatea muzicii plurivocale religioase sârbă, bulgară, rusă, ucraineană, după ale căror modele a reformat muzica bisericească basarabeană preotul Berezovschi. Se relevă repudierea metodelor de modificare a muzicii bisericeşti din România după prototipul propus de Gavriil Musicescu. Berezovschi nu aderă nici la sistemul modurilor orientale, explorate de Dm. Cantemir-muzicianul, care au afectat muzica sacră românească în epoca grecilor fanarioţi. Se depistează tradiţiile fondate de Berezovschi însuşi în procesul lucrului cu numeroasele formaţii corale amatoriceşti şi profesionale, organizate de el din adulţi şi copii, tradiţii ce se menţin şi în prezent graţie eforturilor artistice în multiplele domenii ale artei muzicale naţionale. Sunt relevate aspectele stilistice de sinteză ale creaţiei lui în genurile muzicii destinate cultului şi influenţa activităţii lui muzicale asupra reprezentanţilor componisticii şi dirijatului coral din Republica Moldova în perioada 1990 – 2015 în genurile muzicii corale pentru adulţi şi copii.

The author of this article examines the multifaceted activities of Mikhail Berezovschi [Berezovsky], Bessarabia’s first professional choral conductor and composer of church and secular choral music, and traces the connections with the musical traditions of the South-Eastern European Orthodox church. The influence of musical traditions developed in Serbian, Bulgarian, Russian, and Ukrainian religious music is significant, therefore, the priest and composer Mikhail Berezovschi, undertakes the reform of Bessarabian church music according with these traditions. It is noted that Berezovschi denied the methods developed by Gavriil Musicescu in the modification of church music in Romania and did not adhere to the Oriental system developed by musician and composer D. Cantemir, that influenced the Romanian sacred music in the Phanariot era. Modern Moldavian composers are following the musical principles and traditions established by Berezovschi that are traced in his sacred and secular compositions. Berezovschi, the educator, established wonderful methods for recruiting members into amateur and professional choirs composed of adults and children. These traditions stood the test of time and are actively explored by the current choir directors who live and work in the Republic of Moldova. The author examines the characteristics of Berezovschi’s sacred compositions and discusses the influence of his musical style on the future composers and on the development of the genre of choral music in the Republic of Moldova from 1990 to 2015.

Cuvinte-cheie
Muzica corală bisericească ortodoxă, muzică orientală, basarabean, românesc, rusesc, sârb, bulgar, ucrainean, tradiţie, mănăstire, reforma, stil, sinteză, armonizare, plan tonal, cântare, folclor, formaţie corală, bas, competiţie,

Orthodox church choral music, Oriental music, Bassarabian, Romanian, Russian, Serbian, Bulgarian, Ukrainian, tradition, monastery, reform, style, synthesis, harmonization, tonal plan, modes, chant, folklore, choral formation, bass