IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(92) pentru cuvîntul-cheie "tradiţie"

Abordări ale educației morale populare în preșcolaritate din perspectivă folclorică

Crîjanovschi Tatiana, Stafiu Natalia, Silistraru Nicolae
Тираспольский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(25) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 6 November, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Repere istorice ale teatrului școlar în România

Alexandrescu Ion
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-35. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţii la studiul fenomenului de creare a muzicii în arta lăutărească
Bunea Diana
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1-2(12-13) / 2011 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-35. Vizualizări-674
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Национальные особенности традиционной жилой архитектуры центрального Буджака

Romanova Oksana
Одесская государственная академия строительства и архитектуры
Arta
Nr. 1(AV) / 2020 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natura în imagini plastice înveșnicită de artista Eleonora Romanescu

Procop Natalia
Arta
Nr. 1(AV) / 2020 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locul și rolul accesoriilor în sistemul vestimentar nupţial

Condraticova Liliana, Cercașin Marina
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-784
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mihail Berezovschi la 140 ani de la naştere.Tradiţii în perspectiva timpului

Nagacevschi Elena
Arta
Nr. 2(AV) / 2018 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conexiuni artistice, tehnologice și semantice în creația ceramistei Nelly Sajin

Spînu Constantin
Arta
Nr. 1(AV) / 2018 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 21 August, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Originea şi evoluţia imnografiei creştine: consideraţii preliminare
Rotaru Parascovia
Arta
Nr. 2(AAV) / 2014 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 2 February, 2015. Descarcări-14. Vizualizări-888
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Operă unicat și produs în serie. Probleme și realizări în arta decorativă a R. S. S. Moldovenești din anii 1960 -1970

Spînu Constantin
Arta
Nr. 1(AV) / 2013 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Transpunerea elementelor portului tradițional basarabean (înc.sec.XX) în ţinuta vestimentară modernă

Melnic Alexandrina
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Actualizarea ornamenticii tradiționale basarabene și implementarea acestora în vestimentația contemporană

Topa Catea-Corina
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea motivului tradițional basarabean“pomul vieții“ în vestimentație de stilistică modernă

Vasiliev Valentina
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Probleme de lingvistică în opera lui Alecu Russo (200 de ani de la naştere)

Cotelnic Teodor
Buletin de Lingvistica
Nr. 19-20 / 2019 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 7 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tematica ecologică în designul vestimentar

Ştaihman Stela12
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-7-3.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul crizei mondiale asupra artistului

Iațeșen Mihai-Cosmin
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-7-3.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Revista „Buletinul Eparhial al Chișinăului” – contribuții la cercetarea patrimoniului etnofolcloric basarabean

Ciocanu Maria
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 31(44) / 2019 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 13 October, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mitologia morții în tradiția românească

Jabinschi Ion, Jabinschi Valeriu
Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan
2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-161-3.
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularități de realizare plastică a imaginii în creația pictoriței Maria Coțofan

Spînu Constantin
Valorificarea artelor plastice și arhitecturii naționale - un imperativ al vremii
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3513-8-6..
Disponibil online 23 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Victor Cirimpei: profil enciclopedic

Caraman Vlad
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3387-7-6.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 92