IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(99) pentru cuvîntul-cheie "folklore"

Folclorul tradițiilor calendaristice: origine și clasificare

Postolachi Iulia12
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.4. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Воспитание учащихся начальных классов с использованием музыки гагаузских композиторов

Vacarciuc Mariana, Poidolova Irina
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza curriculumului preșcolar pentru grupele pregătitoare din perspectivă folclorică

Crîjanovschi Tatiana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(27) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 17 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări ale educației morale populare în preșcolaritate din perspectivă folclorică

Crîjanovschi Tatiana, Stafiu Natalia, Silistraru Nicolae
Тираспольский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(25) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 6 November, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paideuma pedagogică românească

Baciu Sergiu
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problema valorificării patrimoniului muzical national la Congresul I al Uniunii Compozitorilor din RSS Moldovenească

Ursu Valentina
Patrimoniul cultural naţional şi universal:
2014. Chişinău. ISBN 978-9975-51-611-2.
Disponibil online 14 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mihail Berezovschi la 140 ani de la naştere.Tradiţii în perspectiva timpului

Nagacevschi Elena
Arta
Nr. 2(AV) / 2018 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valori etnopedagogice ca modele de formare a culturii populare la elevi
Lutenco Lina1, Buzenco Aurelia2
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 14 January, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Гагаузский фольклор как средство морально-этнического воспитания молодежи

Kulaksyz Olga
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 24 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-1102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motivul mării în folclorul basarabean – mărturie a unității spirituale românești

Prohin Andrei
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 29(42) / 2018 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mitologia morții în tradiția românească

Jabinschi Ion, Jabinschi Valeriu
Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan
2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-161-3.
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Semnificația folclorului în educația tradițională

Postica Larisa
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-285-4.
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ia – element de identitate natională a românului

Bolocan Carmen-Maria
Valorificarea patrimoniului etnocultural
Editia 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-105-4.
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorile morale şi promovarea lor în spaţiul rural

Sasu Svetlana
Economie
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Жизнь полная музыки. Михаилу Колса – 75 лет.

Stanțoi Natalia
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-085-0.
Disponibil online 3 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O privire psihologica asupra etnicitatii şi nationalitatii (secolele XVIII-XIX)

Ayoub Eman, Ştefîrţa Adelina
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valențe ale timpului în literatura română

Balţatu Ludmila
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(6) / 2017 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 22 January, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alecu Russo – promotor al idealurilor pașoptiste

Gherman Oxana
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3387-7-6.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Victor Cirimpei: profil enciclopedic

Caraman Vlad
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3387-7-6.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Moldovean ca mine nu-i” – Nicolae Glib, 70 de ani de la naştere

Ţurcan Elena
Confluențe Bibliologice
Nr. 1(55) / 2019 / ISSN - /ISSNe 1857-0232
Disponibil online 10 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 99