Victor Teleucă: poezia, labirint de oglinzi
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
425 6
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-19 22:25
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1-1(478).09 (140)
Литература на балканских романских языках (1480)
SM ISO690:2012
BURLACU, Alexandru. Victor Teleucă: poezia, labirint de oglinzi. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2017, nr. 1(44), pp. 130-134. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461

Victor Teleucă: poezia, labirint de oglinzi

CZU: 821.135.1-1(478).09
Pag. 130-134

Burlacu Alexandru
 
Institutul de Filologie al AŞM
 
Proiect:
INTAS 2004-78-7193 Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 29 mai 2017


Rezumat

This article analyzes the poetics of Victor Teleuca, an important poet of the generation of the 60s. There are envisaged aspects of the transmodern poetry certified in the last volumes published posthumously. It’s an original, spontaneous, interesting poetics, and slightly confusing at the same time. In a world with two extremes of the „laughter tears”, of the kitsch and semblances, transmodernism calls for a „new anthropocentrism”, a revitalization and modernization of the humanistic tradition.

În acest articol este analizată poetica lui Victor Teleucă, un poet important al generației șaizeciste. Sunt luate în discuție aspecte ale poeticii transmoderne atestate în ultimele volume apărute postum. E o poetică originală, spontană, interesantă, dar și ușor confuză. Într-o lume cu două extreme ale „râsu-plânsului”, a kitsch-ului și a simulacrelor, transmodernismul presupune un „nou antropocentrism”, o revitalizare și modernizare a tradiției umaniste.

Cuvinte-cheie
poetică, transmodern,

modernism, postmodernism,

lirosof