IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(25) pentru cuvîntul-cheie "modernism"
Reflecţii cu privire la evoluţia creaţiei componistice moderne
Axionov Vladimir
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 3(16) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Модернистские интерьеры Сергея Саввича Серафимова в Доме государственной промышленности в Харькове
Şvîdenko Oliga
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры
Arta
Nr. 1(AV) / 2017 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 19 October, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poezia contactului direct cu realitatea – incursiune în modelul liric al Școlii de la Brașov

Dicusar Cristina
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția a 4-a. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-1-6.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Формирование творческой концепции Н.А. Бердяева

Ceker Natalia, Ceker Valerii
Луганский национальный аграрный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.4. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-094-2.
Disponibil online 1 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Experimentul în dramaturgia din secolul al XX-lea

Taraburca Emilia
Universitatea de Stat din Moldova
Intertext
Nr. 1-2(53-54) / 2020 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 1 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Postmodernismul: între insuficiența (id)entității și carnavalul existențial
Ursenco Igor
Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş
Intertext
Nr. 3-4(27) / 2013 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 18 February, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Architecture of administrative buildings of Chisinau city within the context of world architecture

Oleinic Svetlana
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 4 / 2020 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 26 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discurul postmodern: Nichita Danilov
Bantoş Ana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Limba Română
Nr. 1(237) / 2017 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 31 May, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Criza valorilor: catalizator al proceselor literare din secolul al XX-lea

Taraburca Emilia
Universitatea de Stat din Moldova
Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune
Ediția a 7-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-366-4.
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Literatura dupa un secol de confruntari estetice

Pavlicenco Sergiu
Universitatea de Stat din Moldova
Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune
Ediția a 7-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-366-4.
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arcadie Suceveanu: ars combinatorial
Burlacu Alexandru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 1(42) / 2016 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 20 June, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leo Butnaru: lumea ca un palimpsest
Burlacu Alexandru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 3(41) / 2015 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 12 January, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câte generaţii, ataţia Eminescu
Burlacu Alexandru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 1(35) / 2014 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 23 October, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valeria Grosu: poezia, miere eretică
Burlacu Alexandru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Metaliteratură
Nr. 5-6(34) / 2013 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 12 March, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resurecţia modernismului? Câteva precizări terminologice
Rachieru Adrian Dinu
Universitatea „Tibiscus”, Timişoara
Metaliteratură
Nr. 1-2(32) / 2013 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 23 February, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aureliu Busuioc: histrionul în noul Babilon

Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1-2(301-302) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 1 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Romanul Povara bunătăţii noastre de Ion Druţă

Bileţchi Nicolae
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(295-296) / 2018 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 10 May, 2018. Descarcări-82. Vizualizări-646
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ion Hadârcă: autenticitate şi artificiu
Burlacu Alexandru
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(283-284) / 2016 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 31 May, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Psychological Facets of Katherine Mansfield’s Short Stories

Popa Daniela Carmen, Ceh Oxana
Alecu Russo Bălţi State University
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective
2011. Bălţi. ISBN 978-9975-50-060-9 .
Disponibil online 22 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe moderne în cercetarea pedagogică din Republica Moldova
Ţvircun Victor, Callo Tatiana
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 29 May, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 25