IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(59) pentru cuvîntul-cheie "modernism"
Reflecţii cu privire la evoluţia creaţiei componistice moderne
Axionov Vladimir
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 3(16) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-882
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
From Idea to Realisation: The architecture of Jovan Stefanovski
Bianco Lino12
1 University of Malta,
Arta
Nr. 1(AV) / 2021 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 12 August, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-1978
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Модернистские интерьеры Сергея Саввича Серафимова в Доме государственной промышленности в Харькове
Şvîdenko Oliga
Arta
Nr. 1(AV) / 2017 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 19 October, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-1212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe moderniste în creaţia marilor maeştri: Valentina Rusu-Ciobanu, Mihai Grecu, Andrei Sârbu
Ciobanu Iraida
Arta
Nr. 1(AV) / 2012 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elementele expresivității instrumentale și corelații stilistice
Timofte Cătălina
Educația artistică în contemporaneitate: realizări, provocări, perspective
Ediția 2. 2023. Bălți. .
Disponibil online 7 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poezia contactului direct cu realitatea – incursiune în modelul liric al Școlii de la Brașov
Dicusar Cristina
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-1-6.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-796
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte culturale ale traducerii terminologiei gastronomice irlandeze în romanul „Ulise” de James Joyce în limba română
Filimon Veaceslav
Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală",
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-591-3.
Disponibil online 18 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Somnul singurătății” de Al. Robot sau noile tentații moderniste
Cecan Lilia12
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование творческой концепции Н.А. Бердяева
Ceker Natalia, Ceker Valerii
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.4. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-094-2.
Disponibil online 1 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale traducerii experimentului modernist in operele lui James Joyce
Filimon Veaceslav
Etudes Interdisciplinaires en Sciences humaines (EISH)
Nr. 4 / 2017 / ISSN 1987-8753
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernization of education in the modern world
Rudic Gheorghe
Centre of Modern Pedagogy "Education without Borders" (Montreal, Canada)
International Journal of Communication Research
Nr. / 2014 / ISSN 2246-9265
Disponibil online 20 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creangă et la critique littéraire en Béssarabie
Costin-Băicean Iraida
Université d'État "Alecu Russo" de Balti
Intertext
Nr. 1(61) / 2023 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
Disponibil online 8 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experimentul în dramaturgia din secolul al XX-lea
Taraburca Emilia
Intertext
Nr. 1-2(53-54) / 2020 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
Disponibil online 1 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-624
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Postmodernismul: între insuficiența (id)entității și carnavalul existențial
Ursenco Igor
Intertext
Nr. 3-4(27) / 2013 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
Disponibil online 18 February, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-872
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Architecture of administrative buildings of Chisinau city within the context of world architecture
Oleinic Svetlana
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 4 / 2020 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 26 December, 2020. Descarcări-34. Vizualizări-808
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale receptării operei lui James Joyce în România
Filimon Veaceslav
50 de ani la USM: Sergiu Pavlicenco
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-668-2.
Disponibil online 23 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The erotic feeling in the lyrics of Nicolae Dabija
Chiscop Liviu
Journal of Romanian Literary Studies
Nr. 31 / 2022 / ISSN 2248-3004
Disponibil online 13 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A great writer in the background of an epoch
Porubin Lilia, Jechiu Ala
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 10 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contemporaries from Gândirea. Separation from Blaga
Șendrescu Ramona
University of Craiova
Journal of Social Sciences
Nr. 3 / 2021 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 20 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стилистические тенденции развития архитектуры города Кишинёва в ХХ-ХХI вв.
Oleinic Svetlana
Технический Университет Молдовы
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-84-171-9..
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 59