Manifestări ale agresivității și violenței la vârstă școlară mică
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
542 68
Ultima descărcare din IBN:
2024-07-16 01:28
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[159.922.7+159.9.019.4]:373.3 (1)
Психология (3522)
Общее школьное образование. Общеобразовательная школа (2154)
SM ISO690:2012
BALAN, Corina. Manifestări ale agresivității și violenței la vârstă școlară mică. In: Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei), 2022, nr. 2(28), pp. 114-123. ISSN 1857-0623. DOI: https://doi.org/10.36120/2587-3636.v28i2.114-123
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 2(28) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636

Manifestări ale agresivității și violenței la vârstă școlară mică

Manifestations of aggression and violence at young school age

DOI:https://doi.org/10.36120/2587-3636.v28i2.114-123
CZU: [159.922.7+159.9.019.4]:373.3

Pag. 114-123

Balan Corina
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 7 septembrie 2022


Rezumat

Acest articol abordează aspecte privind manifestările agresivității și violenței școlare specifice elevilor de vârstă școlară mică. Violența în cadrul școlii are consecințe grave asupra tuturor elevilor implicați, care se resimt în plan psihologic (scăderea stimei de sine, anxietate sau depresie), în plan fizic (migrene sau atacuri de panică) și școlar (absenteism și eșec școlar). Aceste consecințe negative se răsfrâng, în final, asupra atmosferei generale din școală, care devine una sumbră, în care predomină teama în locul unui mediu protector și care schimbă prioritățile elevilor, din planul concentrării pe studiu, în planul preocupării pentru propria siguranță. Violența școlară reprezintă o formă de agresivitate prin intermediul căreia unul sau mai mulți copii urmăresc să rănească un alt copil perceput ca fiind incapabil să se apere. Violența în școală duce la o stare constantă de insecuritate și poate compromite starea de bine socială și emoțională a elevilor. Având în vedere aceste considerente, identificarea timpurie a oricăror manifestări violente permite măsuri de intervenție țintite.

This article focuses on issues related to the manifestations of school aggression and violence specific to young school-age students. School violence has serious consequences for all pupils involved, which are felt psychologically (low self-esteem, anxiety or depression), physically (migraines or panic attacks) and academically (absenteeism and school failure). These negative consequences ultimately affect the general atmosphere in the school, which becomes gloomy, where fear prevails instead of a protective environment, and which moves pupils' priorities from focusing on learning to being concerned about their safety. Violence in school leads to a constant state of insecurity and can compromise students' social and emotional well-being. In view of these considerations, the early identification of any violent manifestations allows for targeted intervention measures.

Cuvinte-cheie
agresivitate, violență școlară, manifestări agresive, consecinţe, comportament agresiv, diminuarea violenței/ agresivității,

bullying, school violence, aggressive behaviour, consequences, aggressive behavior, decrease in violence/ aggression