IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(25) pentru cuvîntul-cheie "school violence"
Manifestări ale agresivității și violenței la vârstă școlară mică
Balan Corina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(28) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 September, 2022. Descarcări-64. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategies to address school violence (experiences from Israel, Republic of Moldova)
Abu-Ria Ali, Bodrug-Lungu Valentina
Moldova State University
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 July, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-1122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accepțiuni generale privind factorii generatori ai violenţei şcolarei
Postovan Olga
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XV(1) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remedierea comportamentului violent la copiii de vârsta preadolescentei
Maftei Silvia, Moraru Ina
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-764
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of school aggression and violence on young schoolchildren
Balan Corina
Education for Peace and Sustainable Development
Ediția 6-a. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-593-7.
Disponibil online 17 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studii experimentale ale violenței școlare
Racu Igor
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 27 February, 2019. Descarcări-53. Vizualizări-877
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevenirea violenței școlare - condiție pentru securitatea psihologică a copiilor
Matran Tatiana, Vîrlan Maria
Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-564-9..
Disponibil online 17 April, 2022. Descarcări-42. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asasinarea atitudinii față de școală: de la chiul și absenteism la violență și abuz de substanțe
Şleahtiţchi Mihail
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1(42) / 2023 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 6 June, 2023. Descarcări-18. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile manifestării agresivității și violenței la elevii claselor primare
Balan Corina
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 2 January, 2021. Descarcări-34. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile socio-afective ale bullying-ului ăn mediul școlarconsiderații actuale asupra studiilor
Ghița (Lazarec) Maria Georgeta, Perjan Carolina
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(58) / 2020 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-294. Vizualizări-1296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristici ale adolescenților predispozante spre mobbing
Bican Ovidiu-Laurențiu
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 9. 2018. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3277-5-6..
Disponibil online 3 October, 2019. Descarcări-33. Vizualizări-813
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cu privire la comportamente de bullying ale elevilor din școli cu practici incluzive
Lapoşina Emilia
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2016. Комрат. ISBN 978-9975-83-011-9; 9975-83-012-6.
Disponibil online 6 October, 2021. Descarcări-28. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experiența victimizării în mediul școlar la adolescenți - factor de influență asupra sanatății mentale
Ghiță Maria Georgeta
Sănătate mintală într-o lume plină de provocări
Ediția a II-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3493-7-6.
Disponibil online 20 September, 2022. Descarcări-26. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenul violenţei în mediul școlar
Manea Adriana Denisa1, Barbă Maria2
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-92. Vizualizări-746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile socio-afective ale adolescenților supuși bullying -ului în mediul școlar
Ghiță Maria Georgeta
Asistența psihosocială în contextul noilor realități pe timp de pandemie
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-545-8.
Disponibil online 10 May, 2022. Descarcări-38. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formele violenței școlare – abordări teoretice
Matran Tatiana
Asistența psihosocială în contextul noilor realități pe timp de pandemie
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-545-8.
Disponibil online 10 May, 2022. Descarcări-36. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Violenţa şcolară şi impactul variabilelor socio-demografice asupra acesteia
Balan Corina
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare,
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-159-16-6..
Disponibil online 21 April, 2022. Descarcări-45. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de prevenire a violenței la nivelul clasei
Bejenari Ludmila
Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 25 January, 2019. Descarcări-62. Vizualizări-883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul violenței – aspecte psihologice
Racu Igor
Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 25 January, 2019. Descarcări-65. Vizualizări-1531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The teachers’ stress in relation to school violence
Bostan Carmen-Gabriela
Institute of Educational Sciences, Bucuresti
Education for values - continuity and context
2018. Iasi, Chisinau. ISBN 978-88-87729-48-1.
Disponibil online 19 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 25