Abordarea în complex a modelului componentelor adaptării socioeducaţionale pentru studenţii cu dizabilităţi la mediul academic
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
110 7
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-23 18:19
SM ISO690:2012
RACU, Aurelia; MAXIMCIUC, Victoria. Abordarea în complex a modelului componentelor adaptării socioeducaţionale pentru studenţii cu dizabilităţi la mediul academic. In: Integrarea socio-profesională a tinerilor cu dizabilităţi. 1 ianuarie 2018, Chişinău. Chişinău: UPS „Ion Creangă”, 2018, pp. 36-43. ISBN 978-9975-51-998-4..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrarea socio-profesională a tinerilor cu dizabilităţi 2018
Conferința "Integrarea socio-profesională a tinerilor cu dizabilităţi"
Chişinău, Moldova, 1 ianuarie 2018

Abordarea în complex a modelului componentelor adaptării socioeducaţionale pentru studenţii cu dizabilităţi la mediul academic


Pag. 36-43

Racu Aurelia, Maximciuc Victoria
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 15 iulie 2021


Rezumat

Analizând situaţia actuală în domeniul abordării dizabilităţii şi a eforturilor concrete de integrare a purtătorilor acesteia, constatăm unele discrepanţe între ceea ce se face de facto la capitolul dat în ţara noastră şi ceea ce propun standardele internaţionale avansate în raport cu procesul integraţionist. Lucrarea conţine probleme privind accesibilitatea tinerilor cu dizabilităţi în mediul academic şi un set de acţiuni menite să stimuleze şi să documenteze efortul de optimizare a incluziunii socioprofesionale.

Cuvinte-cheie
mediul academic, adaptare socială, accesibilitate, dizabilitate, mediu informativ, acţiuni, discriminare