Adopter une interaction creative en classe de francais?
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
124 0
SM ISO690:2012
GHENCIU, Maria. Adopter une interaction creative en classe de francais? In: Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didactice. Vol.1, 16-17 aprilie 2008, Cahul. Cahul: Tipografia "Turnul Vechi" SRL, 2008, pp. 94-101. ISBN 978-9975-9683-5-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Vol.1, 2008
Conferința "Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice"
Cahul, Moldova, 16-17 aprilie 2008

Adopter une interaction creative en classe de francais?


Pag. 94-101

Ghenciu Maria
 
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
 
Disponibil în IBN: 8 aprilie 2021


Rezumat

Lectura este un element absolut esenţial pentru a cunoaşte ce au confirmat marii savanţi despre viaţă şi oameni, precum şi conversaţia. Noţiunea de creativitate se caracterizează prin competenţa de a inventa noi forme, noi şi originale. Ea centrează interesul pe exploatarea creativă a textelor, ce dă posibilitate fiecărui participant a grupei de a se exprima chiar avînd un bagaj limitat. Metodele interactive a creativităţii pune accentul pe lectura afectivă şi intelectuală a grupei. Lectura poate îndeplini trei funcţii de bază: intersubiectivitate, socializare şi spirit uman. Societatea contemporană se caraterizează prin progres tehnic în toate domeniile şi prin necesitatea de a distribui timpul într-o manieră rezonabilă. Iată de ce în comunicare este nevoie de abrevieri şi expresivitate.