Studiu contrastiv a doua versiuni de traducere a romanului literaturii „Generatiei pierdute” the Great Gatsby de Francis Scott Fitzgerald
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
485 12
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-23 18:45
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.111(73).09=81'255.4 (1)
Художественная литература на английском языке (126)
SM ISO690:2012
GRĂDINARU, Angela. Studiu contrastiv a doua versiuni de traducere a romanului literaturii „Generatiei pierdute” the Great Gatsby de Francis Scott Fitzgerald. In: Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune, 8 iunie 2018, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Departamentul de Literatură Universală și Comparată, USM, 2019, Ediția a 7-a, pp. 184-202. ISBN 978-9975-72-366-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune
Ediția a 7-a, 2019
Conferința "Un veac de conflagrații: realitate si ficțiune"
Chişinău, Moldova, 8 iunie 2018

Studiu contrastiv a doua versiuni de traducere a romanului literaturii „Generatiei pierdute” the Great Gatsby de Francis Scott Fitzgerald

CZU: 821.111(73).09=81'255.4

Pag. 184-202

Grădinaru Angela
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 15 ianuarie 2021


Rezumat

Acest articol reprezintă un studiu al romanului „The Great Gatsby” scris de F. S. Fitzgerald prin prisma celor două traduceri existente ale acestuia în limba română. Efectuarea unei astfel de analize ne permite evaluarea traducerilor, dar și identificarea dificultăților ce apar în procesul de traducere, punerea în lumină a tehnicilor de traducere în transmiterea mesajului autorului către publicul țintă. Problemele globale prezentate în articol sunt: problema sensului lexical și efectului de sens, probleme de cercetare interlingvistice – diferențe la nivel lexical, dificultăți generate de termenii polisemantici, termenii marcați cultural, prietenii falși ai traducătorului, și, nu în ultimul rând, dificultățile de ordin stilistic.

This article is a study of the novel ”The Great Gatsby” written by F. S. Fitzgerald from the perspective of its existing translations in Romanian. Making such an analysis allows us to evaluate the translations, but also to identify the difficulties that arise in the translation process, to highlight the translation techniques in transmitting the author's message to the target audience. The global issues presented in the article are: lexical sense and sense effect, interlingual research problems – lexical differences, difficulties arising in dealing with polysemantic terms, culture-bound terms, translator's false friends and, last but not least, stylistic difficulties.

Cuvinte-cheie
culturem, dificultate de traducere, text literar, text sursă, text țintă, tehnică de traducere, traducere literară,

realia, translation difficulty, literary text, source text, target text, translation technique, literary translation