IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-13(13) pentru cuvîntul-cheie "literary translation"

Lexical Problems Arising in Literary Translation

Colenciuc Ina
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 4-a. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-52-2.
Disponibil online 15 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artistic translation: advancing multicultural dialogue

Pavlenko Elena
Mariupol State University
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 2(8) / 2018 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 20 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Retraducerea ca interogare teoretico-practică asupra traductologiei eminesciene

Prus Elena
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 1-2(53-54) / 2020 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 1 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les différences d’expression en langue de départ et en langue d’arrivée

Ceban Tamara
Université Spiru-Haret, Bucharest
Intertext
Nr. 1-2(45-46) / 2018 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 28 July, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particular Challenges in Teaching Literary Translation: the Process of Translation
Griţac Tatiana
Free International University of Moldova
Intertext
Nr. 1-2(37-38) / 2016 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 6 October, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roman d’amour et du combat : « Devoir à rendre » de Nicolae Dabija
Manoli Ion
Université Libre Internationale de Moldova
Intertext
Nr. 1-2(37-38) / 2016 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 6 October, 2016. Descarcări-29. Vizualizări-620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Challenges of literary translation: pragmatic approach
Colenciuc Ina
Free International University of Moldova
Intertext
Nr. 1-2(34) / 2015 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 29 June, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La traduction – dialogue transculturel des langues-livres et des hommes-civilisations
Dodu-Savca Carolina
Institute of International Relations of Moldova
Intertext
Nr. 1-2(34) / 2015 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 29 June, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enjeux de la traduction litteraire dans lespace Bessarabien
Rîbacova Galina
Université Libre Internationale de Moldova
Intertext
Nr. 3-4 / 2011 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiu contrastiv a doua versiuni de traducere a romanului literaturii „Generatiei pierdute” the Great Gatsby de Francis Scott Fitzgerald

Grădinaru Angela
Universitatea de Stat din Moldova
Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune
Ediția a 7-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-366-4.
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Особенности перевода А. П. Чехова на английский язык. Сравнительно – сопоставительный анализ произведения

Flenchea Anna, Procopii Liuba
Тираспольский государственный университет
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXIX-a. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-309-7.
Disponibil online 14 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordarea traducerii literare prin prisma tabloului lingval al lumii

Zbanţ Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Lumina verbului matern
2019. . .
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emilian Galaicu-Păun – poet, writer, essayist, and romanian language translator

Zbanţ Ludmila
State University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(110) / 2017 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 12 May, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-13 of 13