Eficientizarea procesului de comunicare în mediul de afaceri
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
545 155
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-22 20:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.7:65.012 (1)
Социология культуры. Культурный контекст социальной жизни (688)
Управление предприятиями, организация производства, торговли и транспорта (2029)
SM ISO690:2012
TUTUNARU, Viorica, CEPRAGA, Lucia. Eficientizarea procesului de comunicare în mediul de afaceri. In: Interuniversitaria, 8 octombrie 2020, Bălți. Bălți, Republica Moldova: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2020, Ediția 16, pp. 323-328. ISBN 978-9975-50-248-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Interuniversitaria
Ediția 16, 2020
Colocviul "Interuniversitaria"
Bălți, Moldova, 8 octombrie 2020

Eficientizarea procesului de comunicare în mediul de afaceri

CZU: 316.7:65.012

Pag. 323-328

Tutunaru Viorica, Cepraga Lucia
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 7 decembrie 2020


Rezumat

Communication plays a key-role in our life, moreover in business. Effective communication allows information to be understood more accurately and helps managers and workers to perform basic functions in organizations. Barriers of commu-nication are quickly overcame by adopting a right approach to situations. The success of the companies rely on emotional intelligence of comunication.

Cuvinte-cheie
effective communication, organization, company, management, barriers of communication

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-116016</cfResPublId>
<cfResPublDate>2020</cfResPublDate>
<cfVol>Ediția 16</cfVol>
<cfStartPage>323</cfStartPage>
<cfISBN>978-9975-50-248-1</cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/116016</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Eficientizarea procesului de comunicare &icirc;n mediul de afaceri</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>effective communication; organization; company; management; barriers of communication</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>Communication plays a key-role in our life, moreover in business. Effective communication allows information to be understood more accurately and helps managers and workers to perform basic functions in organizations. Barriers of commu-nication are quickly overcame by adopting a right approach to situations. The success of the companies rely on emotional intelligence of comunication.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-83207</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-11853</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-83207</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-83207-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Tutunaru</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Viorica</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-11853</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-11853-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Cepraga</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Lucia</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>