IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(20) pentru cuvîntul-cheie "effective communication"
Unele aspecte ale comunicării eficiente
Şeremet Ludmila
Economie.
Vol. 25 (2). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-194-4.
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scriabin’s Fourth Piano Sonata: a model for educators.
Marisi Rossella
Academy of Fine Arts - Bologna
Realizarea de sine - adaptare și integrare socială
Volumul I. 2019. Chişinău. .
Disponibil online 7 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi metode și strategii de educație a copiilor în era digitală
Şpac Silvia
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-37. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea psihologica și deprinderile sociale in instituțiile de învațamânt
Popescu Maria, Cojocaru Irina
Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-564-9..
Disponibil online 17 April, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reasons and principles for teaching reading
Manoliu Marius Narcis
Intertext
Nr. 3-4(27) / 2013 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 18 February, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-1002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Active listening, an instrument for solving interpersonal conflicts in the educational environment
Zagaievschi Corina
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 6-a, Comm. 2019. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-19-8.
Disponibil online 14 September, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gestionarea comunicării eficiente cu angajații
Duca Diana
Comunicarea Interpersonală
Ediția 12-a, Vol. 1. 2021. România, Iaşi. ISBN 978-606-685-793-2.
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-39. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea eficientă în mediul online pentru adolescenți - aspecte practice
Gherman Diana
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
Ediția XXXII. 2021. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-269-6.
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-28. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Реализация преемственности дошкольного и начального образования в процессе развития комуникативных умений и навыков детей
Kaniosa Natalia
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea eficientă cu copiii de vârstă preşcolară
Baraliuc Nadejda
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3.
Disponibil online 26 December, 2020. Descarcări-38. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of leadership communication on school teachers’ job satisfaction
Sanduleac Sergiu, Căpăţînă Tatiana
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(45) / 2016 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 19 December, 2016. Descarcări-37. Vizualizări-1422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psycholingvistic Barriers to the Application of the English Language in Daily Communication: a non-native perspective
Grajdean Sergiu
Materialele conferinţei ştiinţifice studenţeşti cu participare internaţională
Ediția 70, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-337-0..
Disponibil online 29 October, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психолого-педагогические условия организации эффективного общения учителя с младшими школьниками
Dubceac Natalia
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Interuniversitaria
Ediția 11, Vol.2. 2016. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-170-5..
Disponibil online 21 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О проблеме формирования коммуникативной компетенции медицинского работника
Banul Xenia
Тираспольский государственный университет
Conference on Applied and Industrial Mathematics
Ediţia a 29 (R). 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-401-8.
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prin educație pentru dezvoltare emoțională spre comunicare eficientă
Androne Simona Ionela
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(30) / 2015 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 17 July, 2015. Descarcări-19. Vizualizări-965
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficientizarea procesului de comunicare în mediul de afaceri
Tutunaru Viorica, Cepraga Lucia
Interuniversitaria
Ediția 16. 2020. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-248-1.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-155. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul scrierii academice pentru studentul din domeniul ,,cadastru și organizarea teritoriului’’
Boboc Vlada
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 13. 2023. Chişinău, 2023. ISBN 978-9975-165-61-7.
Disponibil online 18 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul praxiologic constatativ de eficientizare a comunicării organizaționale
Munteanu Olesea
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(149) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 25 December, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul actorilor educaţionali comunitari în formarea comunicării eficiente la elevii claselor primare
Braghiş Maria
Univers Pedagogic
Nr. 3(59) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-35. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnici de comunicare la ora de educaţie fizică
Frunză Gabriela
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 9(1) / 2012 / ISSN 1857-4114 /ISSNe 2537-6438
Disponibil online 25 July, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 20