Eficientizarea procesului de comunicare în mediul de afaceri
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
546 155
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-22 20:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.7:65.012 (1)
Социология культуры. Культурный контекст социальной жизни (688)
Управление предприятиями, организация производства, торговли и транспорта (2029)
SM ISO690:2012
TUTUNARU, Viorica, CEPRAGA, Lucia. Eficientizarea procesului de comunicare în mediul de afaceri. In: Interuniversitaria, 8 octombrie 2020, Bălți. Bălți, Republica Moldova: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2020, Ediția 16, pp. 323-328. ISBN 978-9975-50-248-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Interuniversitaria
Ediția 16, 2020
Colocviul "Interuniversitaria"
Bălți, Moldova, 8 octombrie 2020

Eficientizarea procesului de comunicare în mediul de afaceri

CZU: 316.7:65.012

Pag. 323-328

Tutunaru Viorica, Cepraga Lucia
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 7 decembrie 2020


Rezumat

Communication plays a key-role in our life, moreover in business. Effective communication allows information to be understood more accurately and helps managers and workers to perform basic functions in organizations. Barriers of commu-nication are quickly overcame by adopting a right approach to situations. The success of the companies rely on emotional intelligence of comunication.

Cuvinte-cheie
effective communication, organization, company, management, barriers of communication

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Eficientizarea procesului de comunicare &icirc;n mediul de afaceri">
<meta name="citation_author" content="Tutunaru Viorica">
<meta name="citation_author" content="Cepraga Lucia">
<meta name="citation_publication_date" content="2020">
<meta name="citation_collection_title" content="Interuniversitaria">
<meta name="citation_volume" content="Ediția 16">
<meta name="citation_firstpage" content="323">
<meta name="citation_lastpage" content="328">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/323-328_5.pdf">