IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(25) pentru cuvîntul-cheie "examination"
Dreptul la petiționare: evoluție, esență și conținut
Rusu Lucia1, Bînzari Grigore2
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-270-2.
Disponibil online 24 June, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disposing of the person’s hospitalization in the medical institution for the performance of judicial expertise in the criminal process
Ostavciuc Dinu
Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective
Ediția 6. 2024. Chişinău. ISSN 2587-4365.
Disponibil online 7 July, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul normativ al activității autorităților administrative – factor de îmbunătățire și dezvoltare a mediului de afaceri în Republica Moldova
Carpovici Grigore
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-851
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inexactitatea procesual-legislativă ca circumstanță de limitare a potențialului tactico-criminalistic de cercetare la fața locului
Rusnac Constantin, Osoianu Tudor
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 17 / 2023 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 29 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Methodological aspects of expertise of textile materials manufactured by innovative technologies
Sumska Olga, Feshchuk Yuliia
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanisme teoretico-practice privind recepţionarea şi examinarea sesizărilor actelor de terorism
Creţu Olesea
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-121-38-5.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка знаний магистрантов во время государственной аттестации по модулю «Качество инклюзивного образования в дошкольном детстве» в рамках сетевой магистерской программы «Экспертиза качества дошкольного образования»
Lemeh Elena
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 3. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-132-99-2.
Disponibil online 22 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte juridice de constatare a încălcării unui drept la marcă
Chiroşca Dorian
Intellectus
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 14 January, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Отвод эксперта, специалиста в уголовном производстве Украины – миф или реальность
Drobciak Liudmila
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2(42) / 2020 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 22 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-588
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Участь спеціаліста в організації та проведенні освідування під час розслідування неналежного виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником
Taranova Anastasia
Національна академія внутрішніх справ
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 4(38) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 4 October, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Экспертное исследование идентификационных обозначений на транспортных средствах
Svetlicinîi Vitalii
Харьковский национальный университет внутренних дел
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021. Chișinău. ISBN 978-9975-121-76-7.
Disponibil online 5 April, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile audierii victimei traficului de ființe umane
Pavlencu Mariana, Oboroc Cătălina
Legea şi Viaţa
Nr. 1-2(349-350) / 2021 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 21 April, 2021. Descarcări-38. Vizualizări-594
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Правовой институт применения принудительных мер медицинского характера в уголовном процессе Украины
Turenko Daria, Iuhno Aleksandr
Харьковский национальный университет внутренних дел
Legea şi Viaţa
Nr. 2/2(338) / 2020 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-681
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основания для отвода эксперта в уголовном производстве Украины: законодательные реалии
Drobciak Liudmila
Legea şi Viaţa
Nr. 5/2(329) / 2019 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 19 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identificarea și diferențierea materialelor documentelor și a scrisului cu ajutorul comparatorului video spectra
Obreja Efim
Legea şi Viaţa
Nr. 4(328) / 2019 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 25 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-1280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea orientării valorice la studenți
Pavlenko Lilia, Cernopolc Cătălina
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. V, nr.1. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-76-207-6.
Disponibil online 13 September, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte discutabile ale practicii judiciare
Ulianovschi Gheorghe, Ulianovschi Irina
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(27) / 2013 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 20 May, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-864
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Audierea martorului în cadrul procesului penal cu aplicarea metodelor speciale
Tocan Roman
Revista Naţională de Drept
Nr. 7-9(213-215) / 2018 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-36. Vizualizări-948
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente de tactică criminalistică privind reprezentarea acuzării publice în instanța de judecată
Vizdoagă Tatiana
Revista Română de Criminalistică
Nr. 2 / 2022 / ISSN 1454-3117 /ISSNe 2069-2625
Disponibil online 8 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elements of forensic tactics regarding the representation of the public prosecution in court
Vizdoagă Tatiana
Moldova State University
Romanian Journal of Forensic Science
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2069-2617
Disponibil online 8 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 25