IBN
Закрыть
Vizdoagă Tatiana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 9. Publicaţii peste hotare - 4.
Cărţi - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.1.Monografii - 2
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 8
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 4
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 8

2024 - 2

  Particularitățile probatoriului în cauzele privind infracțiunile de corupție
Vizdoagă Tatiana , Jitariuc Vitalie
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Română de Criminalistică
Vol. 25, Nr. 1(137) / 2024 / ISSN 1454-3117 / ISSNe 2069-2625
Disponibil online 5 June, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The particulars of probation in the cases regarding offenses of corruption
Vizdoagă Tatiana1 , Jitariuc Vitalie2
1 Moldova State University,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Romanian Journal of Forensic Science
Vol. 25, Nr. 1(137) / 2024 / ISSN 2069-2617
Disponibil online 5 June, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 2

  Prezumţia de nevinovăţie în izvoarele doctrinare și normative din Europa occidentală (sec. XIX-XX)
Vizdoagă Tatiana , Bria Iulia
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(67) / 2023 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 14 February, 2024. Descarcări-11. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tratat de criminalistică. Partea I. Noțiuni generale. Tehnica Criminalistică
Rusu Vitalie , Jitariuc Vitalie
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
București, 2023 / ISBN 978-606-26-1334-1. ISBN 978-606-26-1769-1
Disponibil online 7 November, 2023. Descarcări-53. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 6

  Elemente de tactică criminalistică privind reprezentarea acuzării publice în instanța de judecată
Vizdoagă Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Română de Criminalistică
Nr. 2 / 2022 / ISSN 1454-3117 / ISSNe 2069-2625
Disponibil online 8 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Elements of forensic tactics regarding the representation of the public prosecution in court
Vizdoagă Tatiana
Moldova State University
Romanian Journal of Forensic Science
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2069-2617
Disponibil online 8 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Garanțiile procesuale ale drepturilor victimei infracțiunii
Vizdoagă Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Reabilitarea victimelor infracțiunii
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-159-02-9.
Disponibil online 6 May, 2022. Descarcări-34. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Metodica investigării infracțiunilor de trafic de ființe umane
Jitariuc Vitalie
1 Universitatea de Stat din Moldova,
București, 2022 / ISBN 978-606-26-1625-0
Disponibil online 27 December, 2022. Descarcări-35. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Metodica investigării infracțiunilor de trafic de ființe umane. Monografie
Vizdoagă Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 11-12(371-372) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Prezumţia de nevinovăţie în sistemul prezumţiilor juridice
Vizdoagă Tatiana , Bria Iulia
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(63) / 2022 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 19 December, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

  Dreptul apărării de a solicita explicarea învinuirii (acuzării) la faza urmăririi penale
Vizdoagă Tatiana , Eşanu Adriana
Institutul Naţional al Justiţiei
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(59) / 2021 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 19 December, 2021. Descarcări-63. Vizualizări-645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Instruirea clinică juridică: modele, concept și origine
Vizdoagă Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe juridice și economice
SJE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 12 January, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Renunțarea procurorului la învinuire: între lege și realitate
Vizdoagă Tatiana12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Naţional al Justiţiei
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(57) / 2021 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-40. Vizualizări-590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

  Calitatea apărătorului de subiect al probatoriului (Unele aspecte de drept comparat)
Vizdoagă Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe juridice și economice
Vol.2, R, SJE. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-49. Vizualizări-599
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Reluarea urmăririi penale după dispariția temeiurilor de suspendare
Vizdoagă Tatiana1 , Bodean Valeriu2
1 Institutul Naţional al Justiţiei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(55) / 2020 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-78. Vizualizări-796
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

  Aspecte de drept comparat privind rolul instanței de judecată în asigurarea contradictorialității în unele sisteme de drept
Vizdoagă Tatiana1 , Rusu Lucia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Etapele elaborării poziției apărării în cauza penală
Vizdoagă Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe juridice și economice
SJE. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4 .
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-708
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evoluţia instituţiei de reluare a urmăririi penale
Vizdoagă Tatiana , Bodean Valeriu
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(123) / 2019 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 May, 2019. Descarcări-26. Vizualizări-935
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Inadmisibilitatea probelor care derivă din art. 8 CoEDO – obţinute cu încălcarea obligaţiilor negative ale statului..
Vizdoagă Tatiana , Oboroceanu Nicolae
Institutul Naţional al Justiţiei
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(48) / 2019 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 28 April, 2019. Descarcări-37. Vizualizări-808
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

  Contradictorialitatea și egalitatea armelor la etapa prezentării materialelor de urmărire penală
Vizdoagă Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe juridice
R, SJ. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-50-2..
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-619
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Datele neadmise ca probe administrate cu incălcarea drepturilor fundamentale ale omului
Vizdoagă Tatiana , Eşanu Adriana
Institutul Naţional al Justiţiei
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(45) / 2018 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 15 July, 2018. Descarcări-315. Vizualizări-2305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rolul procurorului și a conducătorului organului de urmărire penală la formarea convingerii intime a ofițerului de urmărire penală
Vizdoagă Tatiana , Petruşca Sergiu
Universitatea de Stat din Moldova
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

  Reincadrarea juridică a faptei inculpatului in sensul atenuării: problem de drept penal material şi processual
Vizdoagă Tatiana , Eşanu Adriana
Institutul Naţional al Justiţiei
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(36) / 2016 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 12 May, 2016. Descarcări-227. Vizualizări-1974
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

  Caracterele amenzii judiciare în procedura penală
Vizdoagă Tatiana , Ababei Eduard
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe juridice și economice
R, SJE. 2015. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-65. Vizualizări-1828
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Sentinţa pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală ca act al justiţiei penale
Vizdoagă Tatiana , Țoncu Sanda
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe juridice și economice
R, SJE. 2015. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-86. Vizualizări-1133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 25 of 25