IBN
Закрыть

48Publicaţii

461Descărcări

23706Vizualizări

Rusnac Constantin
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 28. Publicaţii la conferinţe din RM - 16. Publicaţii peste hotare - 4.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 9
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 12
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 16

2023 - 6

Înregistrarea audio și video a audierii
Rusnac Constantin , Diuvenji Petru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Codul de procedură penală al Republicii Moldova – 20 de ani de la intrarea în vigoare
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-170-09-3.
Disponibil online 12 January, 2024. Descarcări-9. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea complexă și analiza factorială ca metode de cercetare a infracțiunilor
Rusnac Constantin1 , Levandovschii Nicolai2
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Universitatea de Stat din Comrat
Legea şi Viaţa
Nr. 1(373) / 2023 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 15 May, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea de management a ofițerului de urmărire penală în cadrul procesului penal
Rusnac Constantin , Scobici Laurențiu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 2(374) / 2023 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 10 November, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretico-practice privind înregistrarea audio și video a audierii în cadrul procesului penal
Rusnac Constantin , Scobici Laurențiu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 18 / 2023 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 1 March, 2024. Descarcări-18. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea la fața locului în cazul investigării infracțiunilor ecologice
Ostavciuc Dinu , Rusnac Constantin
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Asigurarea dreptului la un mediu sănătos și provocările tranziției spre UE
Editia 1. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3418-3-7..
Disponibil online 21 December, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inexactitatea procesual-legislativă ca circumstanță de limitare a potențialului tactico-criminalistic de cercetare la fața locului
Rusnac Constantin , Osoianu Tudor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 17 / 2023 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 29 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 7

Înregistrarea video a percheziției
Rusnac Constantin1 , Păun Bogdan Cătălin2
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Baroul Prahova, Ploiești
Legea şi Viaţa
Nr. 1-2(361-362) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 30 March, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul criminalisticii prin dezideratele sale istorice
Rusnac Constantin , Robu Cristina
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 15 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelarea ca metodă de cunoaștere a adevărului
Odagiu Iurie , Rusnac Constantin
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 7-8(367-368) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 5 September, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natura criminalisticii
Rusnac Constantin1 , Levandovschii Nicolai2
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Universitatea de Stat din Comrat
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 16 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile audierii bănuitului, învinuitului în cazul infracţiunilor ce ţin de circulația ilegală de droguri
Rusnac Constantin1 , Levandovschii Nicolai2
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Universitatea de Stat din Comrat
Legea şi Viaţa
Nr. 11-12(371-372) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program-target method in criminalistics
Rusnac Constantin , Ionaşcu Vitalie
Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
Supremația Dreptului
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2345-1971 / ISSNe 2587-4128
Disponibil online 14 June, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte privind criminalistica în afara procesului penal
Rusnac Constantin
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția II-a. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-66-5.
Disponibil online 23 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 9

Calitatea educatiei prin prisma digitalizarii procesului educational
Maftea Serghei , Rusnac Constantin
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. IV, nr.2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975- 76-207-6.
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezavantajele învăţământului tehnologizat
Odagiu Iurie , Rusnac Constantin
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021. Chișinău. ISBN 978-9975-121-76-7.
Disponibil online 2 April, 2021. Descarcări-34. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezideratele unei cercetări calitative a infracțiunilor
Rusnac Constantin , Odagiu Iurie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția I-a. 2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-53-5.
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forensic assistance in investigation of crimes committed by organized criminal groups
Ostavciuc Dinu , Rusnac Constantin
Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
Social and Legal Studios
Vol. 4, / 2021 / ISSN 2617-4162
Disponibil online 27 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile dovedirii existenţei semnelor legitimei apărări împotriva atacului săvârşit de o persoană iresponsabilă, în legislația Republicii Moldova
Ostavciuc Dinu , Rusnac Constantin
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Universul Juridic
Nr. 4 / 2021 / ISSN 2393-3445
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile dovedirii existenței semnelor legitimei apărări în acțiunile angajaților de poliție, în legislația Republicii Moldova
Ostavciuc Dinu , Rusnac Constantin
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Universul Juridic
Nr. 5 / 2021 / ISSN 2393-3445
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recomandări metodologice privind efectuarea unor acțiuni de urmărire penală în cadrul cercetării migraţiei ilegale, potrivit legislației Republicii Moldova
Ostavciuc Dinu , Rusnac Constantin
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Universul Juridic
Nr. 6 / 2021 / ISSN 2393-3445
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UVS ca tehnologie avansată aplicată în activitatea poliției
Rusnac Constantin
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 3-4(351-362) / 2021 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 21 May, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инновационный аспекты при преподавании курса криминалистики
Руснак Константин1 , Кубицки Алина2
1 Академия „Ștefan cel Mare” МВД Республики Молдова,
2 Волгоградская академия МВД России
Legea şi Viaţa
Nr. 5-6(353-354) / 2021 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 5 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Aplicarea mijloacelor tehnice audio-video la audierea persoanei
Rusnac Constantin , Andronache Anatol
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 12 / 2020 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 22 December, 2020. Descarcări-35. Vizualizări-720
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limbajul criminalistic: cele mai frecvente erori de terminologie
Rusnac Constantin , Odagiu Iurie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 12 / 2020 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 22 December, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teoria versiunilor criminalistice
Odagiu Iurie , Rusnac Constantin
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 13 October, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Aspecte ale prevenirii erorilor în procesul elaborării și realizării politicii în domeniul expertizei judiciare
Rusnac Constantin
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 10 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-779
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Drona – mijloc tehnic eficient de monitorizare a frontierei de stat
Rusnac Constantin
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională: tendinţe şi forme actuale de manifestare, probleme de prevenire şi combatere
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-121-48-4.
Disponibil online 17 January, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Importanţa interceptării şi înregistrării comunicărilor la prevenirea, combaterea şi cercetarea infracţiunilor cu caracter terorist
Andronache Anatol , Rusnac Constantin
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-121-38-5.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-867
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile audierii unor subiecți ai procesului penal în cadrul cercetării infracțiunii de încălcare a dreptului de autor şi a drepturilor conexe
Rusnac Constantin
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Intellectus
Nr. 4 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 8 February, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-980
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Aspecte referitoare la natura juridică a legitimei apărări
Rusnac Constantin , Scaleţchi Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XVI(1) / 2016 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 17 January, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii care au determinat apariţia şi alimentează existenţa anti-copyrightului
Rusnac Constantin
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Intellectus
Nr. 4 / 2016 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 10 April, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-799
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proprietatea intelectuală in secolul XXI
Rusnac Constantin
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale
ediţia a 18-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-911-96-2.
Disponibil online 6 December, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-648
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Rolul audierii la investigarea faptei săvîrşite în legitimă apărare
Rusnac Constantin
Universitatea de Stat din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 4(280) / 2015 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 1 July, 2015. Descarcări-20. Vizualizări-884
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Separatismul ca formulă a libertăţii
Rusnac Constantin , Andronache Anatol
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XV(2) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-672
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Criminalizarea politicii şi criminalitatea politizată
Andronache Anatol , Rusnac Constantin
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Criminalitatea Politică Reflecții istorico-juridice, manifestări și consecințe
2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-121-11-8.
Disponibil online 18 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica de protecţie a funcţionarului de poliţie
Odagiu Iurie , Rusnac Constantin
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Probleme actuale privind protecţia și securitatea persoanelor implicate în procesul penal
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-4407-2-1.
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problematica definirii cauzelor care inlătură caracterul penal al faptei in dreptul penal al Republicii Moldova
Rusnac Constantin
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XIII(1) / 2013 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-28. Vizualizări-957
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problematica protecţiei martorului în situaţia aflării lui în detenţie
Andronache Anatol , Rusnac Constantin
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Probleme actuale privind protecţia și securitatea persoanelor implicate în procesul penal
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-4407-2-1.
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Atacul ca parte componentă a legitimei apărări
Rusnac Constantin
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XII(1) / 2012 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-808
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile cercetării la faţa locului în cazul investigării faptelor săvârşite în legitimă apărare
Rusnac Constantin
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XII(2) / 2012 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 30 September, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-621
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Apariţia şi dezvoltarea instituţiei legitimei apărări în materie de drept penal al statelor sclavagiste şi feudale
Rusnac Constantin
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XI(1) / 2011 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-879
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile cercetării şi fixării mijloacelor tehnice la locului faptei în cazul infracţiunilor în domeniul informaticii şi telecomunicaţiilor
Bulai Iurie , Rusnac Constantin
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XI(1) / 2011 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-1030
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Algoritmul cercetării la faţa locului în cazul investigării traficului de fiinţe umane
Rusnac Constantin
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Evaluarea şi prevenirea riscurilor la care sunt expuşi colaboratorii organelor afacerilor interne şi ai altor organe de drept
2010. Chişinău. ISBN 978-9975-935-33-3.
Disponibil online 26 June, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tactica percheziţiei persoanelor participante la desfăşurarea măsurilor în masa
Rusnac Constantin , Nucu Marian
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în timpul manifestărilor cu caracter de masă
2010. Chişinău. ISBN 978-9975-935-33-3.
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Importanţa utilizării sistemelor automatizate de evidenţă criminalistică a MAI în combaterea şi prevenirea criminalităţii
Luchin Lilian , Rusnac Constantin
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Probleme de prevenire şi combatere a criminalităţii de către organele afacerilor interne în perioada recesiunii economice
2009. Chişinău. ISBN 978-9975-935-42-5.
Disponibil online 18 May, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte privind tactica percheziţiei mijloacelor de transport
Luchin Lilian , Rusnac Constantin
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. IX / 2009 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Geneza traficului de droguri
Rusnac Constantin
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Rolul societăţii şi a organelor de drept în contracararea narcomaniei
2008. Chişinău. ISBN 978-9975-930-91-8.
Disponibil online 5 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2003 - 1

Integrarea europeană prin educaţie şi învăţămînt
Anestiade Vasile , Barbalat Pavel , Beniuc Valentin1 , Callo Tatiana2 , Carauş Galina , Gaindric Constantin3 , Cimpoi Mihai3 , Cubreacov Natalia , Dabija Nicolae , Galben Andrei4 , Gremalschi Anatol , Leahu Nicolae5 , Klipii Igor , Muraru Elena6 , Pavlicenco Sergiu6 , Nicolaescu-Onofrei Liliana , Palade Gabriel , Snegureac Lilia7 , Petrencu Anatol , Rusnac Constantin , Urîtu Ştefan
1 Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
3 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
4 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
5 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
6 Universitatea de Stat din Moldova,
7 Biroul de Informare al Consiliului Europei în Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(22) / 2003 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-35. Vizualizări-1258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 48 of 48