IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(59) pentru cuvîntul-cheie "Zinc"
Analiza comparativă a influenţei unor remedii ale zincului şi seleniului asupra anumitor indici morfologici ai ouălor de găină
Ţurcanu Ştefan1, Gulea Aurelian2, Bârcă Maria2, Didilica Ina1
Fiziologia şi sănătatea
2012. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-323-0.
Disponibil online 8 April, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-671
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stimularea spermatogenezei la cocoşii reproducători
Boronciuc Gheorghi1, Gulea Aurelian2, Ţurcanu Ştefan3, Roşca Nicolae1, Balan Ion1, Varmari Nina1, Bîrcă Maria2, Didilica Ina3
Fiziologia şi sănătatea
2012. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-323-0.
Disponibil online 3 April, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crystal structure of poly[bis(ammonium) [bis(μ4-benzene-1,3,5-tricarboxylato)dizincate] 1-methylpyrrolidin-2-one disolvate]
Ordonez Carlos1, Fonari Marina2, Wei Qiang1, Timofeeva Tatiana1
1 New Mexico Highlands University, Las Vegas,
2 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications
Nr. / 2016 / ISSN - /ISSNe 2056-9890
Disponibil online 16 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biomonitoring of heavy metal pollution from water using the blue-green alga Anabaena Variabilis
Dudnicenco Tatiana
Moldova State University
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-615
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние смешанолигандного комплекса кобальта на показатели крови высокопродуктивных коров голштинской породы, телки которых завезены из Германии, и их сверстниц украинской черно-пестрой и красно-пестрой молочных пород
Bomko V.1, Povoznikov M.2, Smetanina E.1
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 2 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zn+, Zn+/P+ and Zn+/As+ implanted InP: Study of electrical and symmetry properties
Tighineanu Ion, Cravetchi Igor, Ursachi Veaceslav, Marowsky Gerd, Hartnagel Hans Ludwig
Conference Proceedings - International Conference on Indium Phosphide and Related Materials
1997. New Jersey. ISSN 10928669.
Disponibil online 16 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări privind influenţa hidrogenoseleniului de zinc dihidrat [Zn (HSeO3)2 · 2H2O] asupra capacităţii reproductive la găini
Ţurcanu Ştefan1, Gulea Alexandru2, Bârcă Maria2, Didilica Ina1, Scripnic Elena1, Putin Victor1
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26. 2010. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-195-1 .
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa tricloracetatului de zinc tetrahidrat[Zn (CCl3COOH)2 4·H2O] asupra formării oului la păsări
Ţurcanu Ştefan1, Gulea Alexandru2, Bârcă Maria2, Didilica Ina1, Scripnic Elena1, Putin Victor1
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26. 2010. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-195-1 .
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-743
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of the coordination compound of zinc on the growth and development of maize plants under moisture deficit conditions
Brînză Lilia12, Danilescu Olga23, Bulhac Ion2, Guțu Veronica4
1 Institute of Research, Innovation and Technological Transfer, CSPU,
2 Institute of Chemistry, MSU,
3 Technical University of Moldova,
4 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Modern Trends in the Agricultural Higher Education
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-64-360-3.
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acţiunea preparatului Apifitostimulin asupra metabolismului unor microelemente în organismul caprelor gestante
Donica Veronica
Medicină veterinară
Vol.40. 2014. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-263-7.
Disponibil online 18 May, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-662
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Histological сomparison of bone-implant contact – when administering coordination compounds of zinc and vanadium.
Granciuc Adrian1, Granciuc Gheorghe2
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(64) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 4 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние орошения на валовое содержание и подвижные соединения Zn в черноземах выщелоченных Центральной России
Gorbunova N.1, Kulikova E.2
1 Воронежский государственный университет,
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-990
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Silver and zinc nanoparticles biosynthesis using laurel extract and investigation of the photocatalytic properties
Taș Recep1, Koroglu Ebru1, Karakuș Ahmet1, Bulbul Ali Savas2, Taș Nilay Akkuș3
1 Bartın University, Turkey,
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(19) / 2024 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
Disponibil online 1 July, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A new 2d coordination polymer based on zinc(ii), 1,2,3-benzenetricarboxylic acid and 4,4ʹ-bis(imidazol-1-ylmethyl)biphenyl: synthesis and crystal structure
Vodă Irina
Institute of Chemistry, MSU
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(18) / 2023 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
Disponibil online 27 June, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and crystal structure of new Zn(II) complex with N-[bis(benzylamino)phosphoryl]-2,2,2-trichloroacetamide
Zozulia Valeriia, Ovchynnikov Vladimir, Sliva Tatiana, Rusanova Julia, Amirkhanov Vladimir
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(16) / 2021 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
Disponibil online 2 January, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NMR studies of some Zn and cd coordination compounds bearing 1,2-ciclohexanedionedioxime.
Gorincioi Elena12, Coropceanu Eduard21
1 Institute of Chemistry,
2 Tiraspol State University
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(13) / 2018 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
Disponibil online 24 December, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-1012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A novel 2d zinc(II) coordination polymer based on 2,2'-bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid: synthesis, crystal structure and photoluminescence property
Vitiu (Boldişor) Aliona1, Croitor Lilia1, Siminel Anatolii1, Coropceanu Eduard2, Bouroş Paulina1
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(13) / 2018 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
Disponibil online 7 July, 2018. Descarcări-40. Vizualizări-1479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The level of zinc, vitamins A and E in the blood of neonates, who need a mechanical ventilation of lungs
Slivinscaia-Curciac C., Corjinschii Iurii, Litvin G.
Curierul Medical
Nr. 4(56) / 2013 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-998
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilaxia malformaţiilor congenitale. Factori de risc. Diagnostic şi tactică medicală
Cerneţchi Olga, Sârbu Zinaida, Ostrofeţ Constantin
Curierul Medical
Nr. 3(327) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-25. Vizualizări-1741
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spirulina platensis as biosorbent of zinc in water
Zinicovscaia Inga12, Duca Gheorghe1, Rudic Valeriu3, Cepoi Liliana3, Chiriac Tatiana3, Frontaseva Marina2, Pavlov Sergey2, Gundorina Svetlana2
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
3 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Environmental Engineering and Management Journal
Nr. / 2013 / ISSN 1582-9596
Disponibil online 29 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-813
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 59