IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(50) pentru cuvîntul-cheie "Breed"
Evaluarea biologică a calităţii ţesutului muscular la porcine
Secrieru Serghei, Rotaru Ilie
Fiziologia şi sănătatea
2012. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-323-0.
Disponibil online 8 April, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние генетического фактора и условий содержания на патологию дистального отдела конечностей у коров украинской черно-пестрой молочной породы
Cerneak S.1, Cerneak N.2, Gonciaruk O.2
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Молочная продуктивность и морфо-функциональные свойства молочной железы коров молочных пород в условиях западной Украины
Fedorovici Elizaveta1, Fedorovici Vitalii2, Babik N.3
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Показатели откормочной и мясной продуктивности животных белорусской мясной породы новых линий
Fedorenkova L.1, Şeiko R.1, Ianovici E.1, Pristupa N.1, Zaiaţ V.1, Putik A.2
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование молочной продуктивности коров украинской черно-пестрой молочной породы в зависимости от уровня удоя их матерей
Kuziv M.
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 15 February, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анализ генеалогической структуры стада украинской бурой молочной породы
Sklearenko Iu.1, Cerneavskaea T.2, Ivankova I.3
1 Институт сельского хозяйства Северо-Востока НААН Украины,
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 15 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spermograma la berbeci din rasele autohtone karakul şi ţigaie
Darie Grigorie, Cibotaru Elena, Bradu Nina, Djenjera Irina
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 31 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spectrul antigenic a grupelor sanguine a taurinelor din diverse rase
Constandoglo Alexandra1, Focşa Valentin1, Stratan Gheorghe2, Ciubatco Valentina1
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 31 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рост и развитие молодняка птицы породы адлерская серебристая при использовании нетрадиционных кормовых добавок
Caisîn Larisa1, Cara Alla2
1 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
2 Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 31 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situaţia şi perspectivele creşterii taurinelor în Republica Moldova
Chilimar Serghei
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26. 2010. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-195-1 .
Disponibil online 8 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of the seasonality on boars sperm production - Breeder of different species
Caisîn Larisa1, Snitco Taisia12
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Bulgarian Journal of Agricultural Science
Nr. 22 / 2016 / ISSN 1310-0351
Disponibil online 26 July, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studierea calităţilor productive ale raselor de iepuri specializate pentru producţia de carne
Tofan Ivan, Liuţcanov Petru, Dabija Angela
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 44. 2015. CHIȘINĂU. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 26 March, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul utilizării diferitor genotipuri în ameliorarea calităţii carcaselor şi a cărnii la suine
Rotaru Ilie, Secrieru Serghei
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 44. 2015. CHIȘINĂU. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 18 March, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка ситуации в области генетических ресурсов животных в Республике Молдова
Radionova Valentina, Rudei Natalia, Răileanu Valentina
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 44. 2015. CHIȘINĂU. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 20 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Упрощенный способ определения качества смешивания компонентов комбикормов в производственных условиях
Opara V., Korj O., Popsui V.
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 44. 2015. CHIȘINĂU. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 20 March, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Генетические ресурсы животных Республики Молдова: их понимание, значение и использование
Radionova Valentina
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 44. 2015. CHIȘINĂU. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 20 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul ameliorării calităţii carcaselor la suine în funcţie de genotipul vierului terminal
Secrieru Serghei, Rotaru Ilie
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34. 2013. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-246-0.
Disponibil online 19 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продуктивные особенности коров украинской черно-пестрой молочной породы
Kovalciuk V.
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34. 2013. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-246-0.
Disponibil online 19 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristica calităţilor de prăsilă şi productive a vacilor de rasă bălţată cu negru sub tip „Nordic” Moldovenesc
Lupan Vasile1, Căpăţână Ana2
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34. 2013. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-246-0.
Disponibil online 19 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestarea calităţilor reproductive la suine de diferite genotipuri în condiţii intensive de exploatare a animalelor
Rotaru Ilie
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34. 2013. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-246-0.
Disponibil online 19 March, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 50