IBN
Закрыть
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice03
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice11/4962/172
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 355
165 publicatii cu CZU (46.5%)
52 publicatii cu DOI (14.6%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 31 ORCID (32%),
8 Google Scholar ID (8.2%),
24 Scopus Author ID (24.7%)
Brevete Tabel(27)
H-index autori
Proiecte Tabel(9)
Monografii Tabel(3)
Lista publicaţiilor - 358. Descărcări - 5118. Vizualizări - 418431.
Articole în reviste din RM - 25. Publicaţii la conferinţe din RM - 212. Publicaţii peste hotare - 118.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 2
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 11
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 4
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 6
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 2
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 15
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 67
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 13
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 189
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 9
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 34
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.6.Ghid (indicații, îndrumări, recomandări, agende) metodic/ metodologic - 1

2023 - 35

Aspecte privind epidemiologia speciilor Mycobacterium bo vis și Mycobacterium caprae în județul Vaslui, Romania
Rîmbu Cristina Mihaela , Horhogea Cristina Elena , Carp-Cărare Cătălin , Chiriac Dan Florin , Chiriac Gabriela Adriana , Bejenariu Daniel , Bratu Dănuț , Caraman Mariana
Gestionarea fondului genetic animalier – probleme, soluţii, perspective
2023. Maximovca. "Print-Caro" SRL. 425-433.
Disponibil online 24 November, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea furajului la unele specii de legumenoase anuale
Ţiţei Victor , Garştea Nina , Garştea Nina , Mocanu Natalia , Coşman Sergiu , Ababii Alexei , Coşman Valentina , Doroftei Veaceslav , Covalciuc Dragoș , Cozari Sergiu
Gestionarea fondului genetic animalier – probleme, soluţii, perspective
2023. Maximovca. "Print-Caro" SRL. 215-221.
Disponibil online 20 November, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristica mieilor bonitați la ferma de ovine karakul moldovenesc
Evtodienco Silvia , Liuţcanov Petru , Maşner Oleg , Petcu Vitalii
Gestionarea fondului genetic animalier – probleme, soluţii, perspective
2023. Maximovca. "Print-Caro" SRL. 96-102.
Disponibil online 17 November, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Current factors limiting and contributing to extending the duration of egg production in chickens
Petcu Igor , Balan Ion , Demcenco Boris , Osadci Natalia , Roşca Feodora , Gramovici Ana
Modern Trends in the Agricultural Higher Education dedicated to the 90th anniversary of the founding of higher agricultural education in the Republic of Moldova
2023. Chişinău. Tehnica-UTM. 124-124.
Disponibil online 20 December, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnosticul, tratamentul și profilaxia infecțiilor stafilococe la iepuri
Caraman Mariana , Cremeneac Larisa , Moscalic Roman , Cojușneanu Oleg , Rîmbu Cristina Mihaela
Gestionarea fondului genetic animalier – probleme, soluţii, perspective
2023. Maximovca. "Print-Caro" SRL. 369-376.
Disponibil online 23 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica efectivului de iepuri în Republica Moldova în perioada anilor 1980-2022
Caraman Mariana , Cremeneac Larisa , Moscalic Roman , Cojușneanu Oleg
Gestionarea fondului genetic animalier – probleme, soluţii, perspective
2023. Maximovca. "Print-Caro" SRL. 43-49.
Disponibil online 17 November, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genetic differentiation during breeds formation in cattle and small ruminants in the Republic of Moldova
Mashner Oleg , Lyutskanov Petr , Lupolov Tatyana , Petcu Vitalii
Animal Science - Challenges and Innovations
2023. Sofia. . 141-146.
Disponibil online 28 November, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul borhotului uscat de porumb asupra consumului de furaje și calităților productive ale tineretului hibrid de suine
Danilov Anatolie , Petcu Igor , Donică Iov , Secrieru Serghei
Gestionarea fondului genetic animalier – probleme, soluţii, perspective
2023. Maximovca. "Print-Caro" SRL. 72-80.
Disponibil online 17 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul service periodului asupra performanțelor reproductive și productive ale vacilor
Granaci Vera , Focşa Valentin , Constandoglo Alexandra , Curuliuc Vasile , Ciubatco Valentina
Gestionarea fondului genetic animalier – probleme, soluţii, perspective
2023. Maximovca. "Print-Caro" SRL. 129-135.
Disponibil online 17 November, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Includerea biomasei tulpinii streptomices Fradiae CNMN-Ac-11 în rețetele de nutrețuri combinate destinate alimentației puilor de carne
Petcu Igor
Gestionarea fondului genetic animalier – probleme, soluţii, perspective
2023. Maximovca. "Print-Caro" SRL. 197-202.
Disponibil online 19 November, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicii caracterelor morfoproductive și aplicarea acestora în selecția păsărilor
Lupolov Tatyana , Petcu Igor
Gestionarea fondului genetic animalier – probleme, soluţii, perspective
2023. Maximovca. "Print-Caro" SRL. 162-165.
Disponibil online 17 November, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicii de reproducție și interrelațiile cu productivitatea de lapte la populațiile de vaci din diferite rase specializate pentru lapte
Granaci Vera , Focşa Valentin , Curuliuc Vasile , Ciubatco Valentina
Gestionarea fondului genetic animalier – probleme, soluţii, perspective
2023. Maximovca. "Print-Caro" SRL. 136-142.
Disponibil online 17 November, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marker selection in animal husbandry and poultry farming
Lupolov Tatyana , Mashner Oleg , Guminskaya E. Yu. , Petcu Igor , Petcu Valentina
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Vol. 66, Nr. 2 / 2023 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 21 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea tehnologiei de întreținere și utilizare a vierilor
Donică Iov , Rotari Sveatoslav , Maşner Oleg
Gestionarea fondului genetic animalier – probleme, soluţii, perspective
2023. Maximovca. "Print-Caro" SRL. 81-89.
Disponibil online 17 November, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile creșterii cârdului parental de găini al rasei hubbard în condițiile Republicii Moldova
Petcu Igor , Lupolov Tatiana , Balan Ion , Bîrlădean Gheorghe , Panțîr Andrei , Demcenco Boris
Gestionarea fondului genetic animalier – probleme, soluţii, perspective
2023. Maximovca. "Print-Caro" SRL. 203-208.
Disponibil online 19 November, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile unor metode de compostare utilizate în procesul managementului deșeurilor organice
Cremeneac Larisa , Caraman Mariana
Gestionarea fondului genetic animalier – probleme, soluţii, perspective
2023. Maximovca. "Print-Caro" SRL. 377-386.
Disponibil online 23 November, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posibilități de utilizare a borhotului uscat de porumb în alimentația tineretului porcin supus îngrășării
Danilov Anatolie , Petcu Igor , Donica Ion
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”. 368-374.
Disponibil online 9 June, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Producția de lapte a ascendenților pe partea maternă și realizarea potențialului genetic a rasei holstein de diversă origine
Focşa Valentin , Constandoglo Alexandra , Curuliuc Vasile
Gestionarea fondului genetic animalier – probleme, soluţii, perspective
2023. Maximovca. "Print-Caro" SRL. 110-119.
Disponibil online 17 November, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Productivity characteristics of selected groups of tsigay sheep of moldovan type
Lyutskanov Petr , Mashner Oleg , Achkakanova Evgenia
Animal Science - Challenges and Innovations
2023. Sofia. . 113-114.
Disponibil online 28 November, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sănătatea populației în perspectiva siguranței alimentare a aviculturii industriale
Petcu Igor , Balan Ion , Demcenco Boris , Osadci Natalia , Roşca Feodora , Gramovici Ana
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a 6-a. 2023. Chișinău, Republica Moldova. "Print-Caro" SRL. 330-335.
Disponibil online 2 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 358