IBN
Закрыть
Secrieru Serghei
Cuvinte-cheie (16): genotype (6), Hybrid (5), Breed (5)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 3. Publicaţii peste hotare - 2.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2017 - 1

Efectul utilizării metodelor de hibridare în sporirea producţiei şi ameliorarea calităţii carcaselor la suine
Rotaru Ilie , Secrieru Serghei , Găină Efimia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 5 July, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-621
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Efectul ameliorării calităţii carcaselor la suine în funcţie de genotipul vierului terminal
Secrieru Serghei , Rotaru Ilie
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34. 2013. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-246-0.
Disponibil online 19 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Evaluarea biologică a calităţii ţesutului muscular la porcine
Secrieru Serghei , Rotaru Ilie
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Fiziologia şi sănătatea
2012. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-323-0.
Disponibil online 8 April, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muscle content in pig carcasses of different genotypes
Rotaru Ilie , Secrieru Serghei
State Agrarian University of Moldova
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 1(55) / 2012 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 17 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muscle content in pig carcasses of different genotypes
Rotaru Ilie , Secrieru Serghei
State Agrarian University of Moldova
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LV. 2012. București, România. ISSN ISSN 1843 – 6048 has been replace by ISSN 2285 – 5750; CD-ROM ISSN 2285-5769, ISSN-L 2285-5750.
Disponibil online 13 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Cercetări comparative privind capacitatea de creştere şi îngrăşare a suinelor în funcţie de rasa vierului terminal
Secrieru Serghei
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2(0) / 2011 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-23. Vizualizări-828
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Caracteristica comparativă a indicilor hematologici, biochimici şi a conţinutului de aminoacizi la hibrizii de suine
Rotaru Ilie1 , Moraru Petru2 , Secrieru Serghei1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Întreprinderea pentru reproducţia şi îngrăşarea porcinelor SRL «Vegecom»
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26. 2010. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-195-1 .
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 7 of 7